Onderzoek gezinsdrama Zeswegen verloopt traag

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Ruim 4 en een halve maand nadat bij het gezinsdrama in Zeswegen de 7-jarige Papillon door zijn moeder om het leven werd gebracht is nog niets duidelijk over het onderzoek dat bij de Inspectie Jeugdzorg op initiatief van de gemeente Heerlen werd aangevraagd.

Nou, niet helemaal waar… Duidelijk werd, al na 4 maanden, dat de Inspectie Jeugdzorg dit onderzoek niet verder kan uitvoeren.

Samenwerkend Toezicht Jeugd

De Inspectie Jeugdzorg heeft de afgelopen maanden gebruikt om gegevens te verzamelen bij de verschillende betrokken partijen. Hieruit bleek dat er diverse organisaties vanuit verschillende sectoren bij het betreffende gezin over de vloer kwamen. Om de gebeurtenis nu optimaal te kunnen onderzoeken, en omdat het toezicht op deze sectoren c.q. organisaties bij verschillende inspecties ligt, moet de Inspectie Jeugdzorg de uitvoering van het onderzoek overdragen aan het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ), een samenwerkingsverband van de inspecties Gezondheidszorg, Onderwijs, Jeugdzorg, Veiligheid & Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verdiepend onderzoek

In een gesprek eind vorige maand tussen het STJ en wethouder Clemens van de gemeente Heerlen werd duidelijk dat de uitkomsten van het rapport nog wel enige tijd op zich zullen laten wachten. Omdat er een levensloopreconstructie gemaakt moet worden, en er op verzoek van de gemeente gekeken zal worden naar de uitvoering van de Jeugdwet in Heerlen, heeft het STJ de komende 3 maanden nodig om zelf verdiepend onderzoek te doen waarbij de onderzoekers in gesprek zullen gaan met de verschillende betrokkenen.
Van de aldus verkregen informatie kan dan in oktober een analyse worden gemaakt, en vindt er in de maand daarop een ‘leerbijeenkomst’ plaats met de betrokken partijen.

Naar verwachting zal het rapport met aanbevelingen dan pas in december beschikbaar komen. Ruim 9 maanden na het dramatische voorval.

Lees ook:

Reacties