Eindejaarstips mkb-ondernemers

Foto: Wolfs & Partners

Wederom zal de jaarwisseling zonder veel vuurwerk voorbijgaan, maar in fiscaal opzicht kan men wel het een en ander verwachten? Enkele tips die wij u hieronder geven kunt u het beste tijdig oppakken om zo tijd en energie op het einde van het jaar te besparen.

Inkomstenbelasting 2021

Voorlopige aanslag

Indien u meer winst in 2021 maakt dan er in uw voorlopige aanslag staat aangegeven, betaalt u hierover 4% belastingrente op het moment dat u definitieve aanslag wordt vastgesteld. Controleer daarom of uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting klopt. Belastingrente wordt ook niet in rekening gebracht als u vóór 1 mei na afloop van het jaar aangifte inkomstenbelasting doet, mits de aanslag conform aangifte wordt vastgesteld. Indien u de aanslag inkomstenbelasting voor 1 januari 2022 betaald, leidt dit tot een vermindering van de grondslag in Box 3 en bespaart u wellicht box heffing.

Verdeling vermogen box 3

Het gezamenlijke vermogen (na aftrek van het heffingsvrije vermogen) in box 3 van fiscale partners kan onderling aan elkaar toegerekend worden. Hierdoor kan er een voordeel worden behaald, hierbij moet wel rekening worden gehouden met andere fiscale regelingen (bijv. heffingskortingen).

Vennootschapsbelasting 2021

Voorlopige aanslag

Een voorlopige teruggaaf vennootschapsbelasting betekend in eerste instantie geld voor u. Maar indien de teruggaaf niet blijkt te kloppen, moet u achteraf mogelijk belastingrente betalen. In verband met de coronacrisis bedraagt deze 4% tot en met 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt deze 8%. Als blijkt dat u opzettelijk een te hoge teruggaaf heeft gevraagd, kan er zelfs een boete worden opgelegd. Indien u uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aangifte doet, hoeft u geen belastingrente te betalen. Voorwaarde is wel dat de aanslag conform die aangifte wordt vastgesteld.

Voorkom verliesverdamping

Verliezen zijn maximaal 6 jaar voorwaarts te verrekenen. Na deze 6 jaar verdampen de nog niet verrekende verliezen. Verliesverdamping per 2021 kan voorkomen worden door in 2020 nog maatregelen te treffen. Het kabinet heeft wel een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening voorgesteld waardoor verdamping vanaf 2022 niet langer aan de orde zou zijn. Tevens komt er wel een limiet aan de hoeveelheid verliezen (zowel voorwaarts als achterwaarts) die in een jaar kunnen worden verrekend. Dit zal maximaal 50% van de belastbare winst in een jaar zijn. Tot 1 miljoen euro aan belastbare winst kunt u uw verliezen wel volledig verrekenen.

Loonbelasting 2021

uw vrije ruimte WKR

Ga samen met uw adviseur na of de vrije ruimte van de WKR (werkkostenregeling) volledig is benut. Indien dit nog niet volledig is benut, zou u deze kunnen benutten voor eventuele vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. De verhoging van 3% van deze vrije ruimte geldt ook nog voor 2021. Dit is 3% van de fiscale loonsom tot ¤ 400.000. Voor het meerdere geldt een percentage van 1,18%. In 2022 gelden weer de normale percentages van 1,7% tot een bedrag van € 400.000 van de fiscale loonsom, en 1,18% over het meerdere.

WBSO

Indien u in 2022 bezig zult zijn met eigen onderzoek en ontwikkeling, is het verstandig na te gaan of u in aanmerking komt voor de WBSO subsidie. Start u in januari 2022, dan dient u uw WBSO-aanvraag in verband met de feestdagen uiterlijk op 20 december in te dienen. 

Auto van de zaak

De catalogusprijs waarover de korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is, wordt in 2022 verlaagd naar € 35.000. hier geldt een bijtelling van 16% voor. Indien de cataloguswaarde van de betreffende auto hoger is, geldt voor het meerdere een bijtelling van 22%.

Ondernemers en particulieren uit Zuid-Limburg besteden al jaren  hun financiële administraties graag uit aan Wolfs & Partners Accountancy en advies  in Gulpen. Voor het midden- en kleinbedrijf verzorgen wij de volledige financiële administratie. Ons team biedt advies en deskundige ondersteuning bij financiële, fiscale en bedrijfseconomische vraagstukken.

Wolfs & Partners
Oude Rijksweg 32
6271 AA GULPEN
+31 43 450 61 77
[email protected]

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door: Wolfs & Partners