Gemeente Heerlen wil kerken Vrieheide en MSP kopen

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Al eerder besloot het College van B&W van de gemeente Heerlen de Christus Koning Kerk in Vrieheide te willen kopen om er de archiefbewaarplaats te vestigen. Vandaag stelde het college het programma-van-eisen vast waarin duidelijkheid wordt gegeven over de invulling.

De aankoop van de kerk liep vertraging op door het vermoeden van asbest in de vloeren en de muren. Extra onderzoek bevestigde dit en maakte duidelijk dat dit meerkosten met zich meebrengt. Desondanks besloot het college vandaag dat ze de kerk wil kopen van het bisdom. Hoop is dat de koop nu snel afgehandeld zal worden en dat we kunnen verdergaan met het ontwerp.
De archiefbewaarplaats met archiefruimte, kantoorruimte, leeszaal en algemene ruimtes vormt een passende functie waarmee de kerk een rendabele invulling krijgt.

Daarnaast besloot het college een bod te doen op de kerk Heilige Drievuldigheid in MSP. Deze kerk ligt aan de Amsterdamstraat naast de nieuw te bouwen Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV).
De kerk staat leeg, wordt niet meer onderhouden en geeft een sterk verloederd beeld. Vanwege de uitstraling, de negatieve invloed op de leefbaarheid in de wijk en op de geplande BMV doet het college het bisdom en kerkbestuur een bod de kerk kopen om ze vervolgens te slopen.

 

Lees ook:

Reacties