Scheiden van afval, op weg naar nog maar 2 kilo restafval per inwoner per week

Foto: Rd4

We berichtten er al eerder over: sinds 1 januari dit jaar kunnen blikken en drankenkartons apart en gratis aangeboden worden in de tot nu toe nog ‘oude’ zakken voor het plastic afval. PMD-afval heet dit dan ook voortaan: plastic, metaal en drankkartons.

Rd4, de uitvoerende organisatie voor reinigingsdiensten van de 8 Parkstadgemeenten, Vaals en Eijsden-Margraten, zet hiermee een nieuwe stap op weg naar ‘120 kilo restafval per bewoner per jaar’, een doelstelling die eind 2017 gehaald moet worden en is vastgelegd in het Afvalbeheersplan van de gemeenten die eigenaar zijn van Rd4.

Ambitie

Lenard van Kan, hoofd Beleid & Communicatie van Rd4 en auteur van het plan, geeft toelichting.
“De ambitie in het Afvalbeheersplan is om te komen tot een jaarlijks aanbod van maximaal 120 kilo restafval per inwoner per jaar in 2017. Een aantal gemeenten zit daar nu al dicht tegen aan, maar met name de groter gemeenten nog niet. In Heerlen en Kerkrade zitten we bijvoorbeeld op een aanbod van 160 kilo restafval per inwoner per jaar. Dat heeft met name te maken met de aanwezigheid van hoogbouw in de grotere gemeenten. Want het overgrote deel van de mensen vindt het scheiden van afval best belangrijk, je moet er wél de praktische mogelijkheden voor hebben om het te kunnen doen. En in hoogbouw met beperktere inpandige ruimte en langere routes om het naar centrale inzamelingspunten te brengen, is dat een stuk lastiger te realiseren dan in laagbouw.”

Ook overheid en producenten moeten actiever bijdragen

Van Kan is dus positief over de instelling van de mensen op het gebied van afvalscheiding. Het merendeel is echt bereid om actief mee te werken aan het scheiden van afval. Maar er is meer voor nodig om de berg afval kleiner te krijgen. Ook de overheid en de producenten moeten een actievere bijdrage leveren. Producenten moeten gaan nadenken over de manier waarop ze hun producten verpakken. En doen ze dat niet zelf, dan zou de overheid daarin sturend kunnen gaan optreden. “PET-flessen en glas bijvoorbeeld zijn verpakkingsmaterialen die altijd herbruikbaar zijn. Maar diverse soorten samengestelde verpakkingsmaterialen niet. Aluminiumfolie met een plastic laagje bijvoorbeeld. Producenten zouden er naar toe moeten om daarvoor alternatieven te bedenken, zodat we echt naar een gesloten kringloop toe kunnen waarin alle materialen herbruikbaar zijn.”
Uiteindelijk moet het zover komen dat het inzamelen van herbruikbare materialen prioriteit wordt, en dat het restafval bijzaak wordt omdat dit minder wordt dan 2 kilo per inwoner per week.

Huidige praktische problemen bij scheiden van afval

Mensen hebben grofweg 3 problemen met het gescheiden aanbieden van het plastic afval, waar dus nu ook nog eens blikken en drankkartons bijkomen.

  1. De zakken gaan kapot.
  2. Het neemt veel ruimte in.
  3. Het stinkt en trekt ongedierte aan.

Van Kan: “Het probleem van de kwaliteit van de zakken is grotendeels opgelost. Een paar maanden nadat we met de oude ‘Heroes’ zakken waren begonnen heeft een leverancier een partij slechte zakken geleverd. Die zijn er nu niet meer. De huidige zakken zijn stevig, en hebben een grote trek- en scheursterkte. Uit de pilot in Landgraaf bleek dat deze zakken voldoen. Binnenkort komen nieuwe zakken beschikbaar, met een andere opdruk. Dan zal het probleem opgelost zijn.”

Van Kan zegt zich bewust te zijn van de ruimte die het PMD-afval inneemt. “Er wordt vaak gevraagd of we geen containers hiervoor kunnen leveren. Maar ik weet niet of het probleem daarmee wordt opgelost. De hoeveelheid blijft immers gelijk, al kun je het in een container wat steviger in elkaar drukken. Maar niet iedereen kan een container plaatsen. Sommige mensen moeten met de container door het huis om hem buiten te zetten. Daarnaast is het een behoorlijke investering, waarvan nu nog niet zeker is of we die eruit zullen halen omdat het afvalbeleid van hogerhand nog niet koersvast is voor de komende jaren.
In het afvalbeheersplan zijn PMD-containers opgenomen als eventuele vervolgstap, maar we gaan nu eerst kijken hoe het uitpakt als we de zakken vaker gaan ophalen. In Landgraaf zijn we daar nu mee begonnen. Eens per 14 dagen ophalen in plaats van 1 keer per maand. Ik denk dat we daarmee een grote stap vooruit maken, en dat lost ook gedeeltelijk het probleem van de stank op omdat het afval niet zo lang in de zakken thuis blijft.”

Tips?

  • Doe de zak in een kleine container of grote prullenbak, dan kun je het toch een beetje aandrukken zonder dat de zak kapot gaat.
  • Doe de zak niet te vol, zorg dat je de bovenkant nog goed kunt dichtmaken, dan heb je minder last van de reuk. Desnoods maak je eerst een knoop en bind je hem nog eens extra dicht met de aantrekbanden.

PMD-zakken-2

Reacties