Werkzaamheden Caumerbeek Aambos en Heerlerbaan

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Begin september zijn de werkzaamheden begonnen aan de herinrichting van de Caumerbeek. Vanaf het brongebied bij de Keerweg op de Heerlerbaan tot aan het Aambos bij de Gasthuisstraat gaan de gemeente Heerlen en het waterschap Roer en Overmaas de Caumerbeek niet alleen natuurlijker inrichten, maar er ook voor zorgen dat wateroverlast voorkomen wordt en schoon en vuil water gescheiden wordt.

Wat gaat er gebeuren?

In grote lijnen zien de werkzaamheden er als volgt uit.
Twee buffers die bronwater en schoon regenwater opvangen in de bovenloop van de Caumerbeek lopen nu leeg in het riool waardoor schoon water in het vuilwatersysteem terecht komt. Dit kan leiden tot overstorten waardoor vies rioolwater op straat belandt. Om dit te voorkomen gaan deze buffers voortaan afwateren op de Caumerbeek.
Verder worden 2 buffers vergroot waardoor de kans op wateroverlast flink vermindert.
Ook wordt de Caumerbeek natuurlijker ingericht en een faunapassage aangelegd bij de Molenberglaan. Bij de ingang van het Aambos aan de kant van de Groene Boord/Putgraaf wordt een vijver met vlonder aangelegd.

Uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd met graafmachines en het grondtransport vindt plaats met vrachtwagens. Dit kan enige verkeersoverlast voor de omgeving met zich meebrengen.

Planning

Aannemer Ploegam B.V. werkt in opdracht van het waterschap aan dit project en voert de werkzaamheden gefaseerd uit. Het werk is direct na de bouwvak gestart met het kappen van bomen en rooien van beplanting. Het is de bedoeling om het project nog dit jaar af te ronden.

Lees ook:

Reacties