Opknapbeurt bovenloop Caumerbeek

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

De bovenloop van de Caumerbeek krijgt een grote opknapbeurt.

Tijdens de goedbezochte inloopavond in het Bernardinuscollege konden ge├»nteresseerden kennis nemen van de plannen van de gemeente Heerlen en het waterschap Roer en Overmaas. Die gaan het gedeelte van de Caumerbeek tussen de ‘bron’ op Heerlerbaan en het Scoutinggebouw ter hoogte van het Aambos aan de Putgraaf onder handen laten nemen.

Het wordt geen ingrijpende operatie, de loop van de Caumerbeek wordt nauwelijks aangepast. Alleen ter hoogte van de Onderste Caumer zal een extra aftakking van de beek meer naar het bestaande voetpad worden aangelegd. Voor de rest beperkt de opknapbeurt zich voornamelijk tot het herstellen en opschonen van de schoeiingen en oevers van de beek, het aanvullen van de oevers daar waar door afkalving gevaarlijke situaties zijn ontstaan voor de naastgelegen voetpaden, en het aanleggen van landschappelijke elementen zoals bruggetjes. Ter hoogte van de ingang van het Aambos nabij de Putgraaf zal de daar nu al aanwezige ‘poel’ opgewaardeerd worden naar een permanente vijver met vlonderpartij.

De werkzaamheden beginnen naar alle waarschijnlijkheid in het najaar.

Reacties