Atelier Stadsrevisie: werken aan een beter aanzicht van de binnenstad

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Atelier Stadsrevisie is een initiatief van Michel Huisman om de aanblik van de hele Heerlense binnenstad te verbeteren. Het is een onderdeel van enkele duurzame oplossingen die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum van Heerlen moeten verbeteren. Om een stadsuitstraling te krijgen die Heerlen nog aantrekkelijker maakt en het centrum behoudt voor wonen, werken en recreëren.

Geheel straatbeeld

Het is een duidelijk gegeven. Bijna overal in het centrum van Heerlen komt de onderste etage niet geheel overeen met de gevel erboven. Gevels en etalages worden verstopt achter lelijke façades, winkelketens plakken ruiten af in plaats van etalages in te richten en slaan daarmee hele stukken winkelstraat dood. Door Atelier Stadsrevisie moeten die gevels ‘op de grond komen te staan’ en etalages terugkeren.
Maar Atelier Stadsrevisie beperkt zich niet alleen tot gevels. Alles wat bepalend is voor de sfeer en uitstraling van het centrum wordt opnieuw bekeken. Het bedenken van concepten gaat in samenwerking met alle relevante partijen. Met het herstellen van ingrepen uit het verleden zal het straatbeeld een revisie ondergaan.

Stichting

Atelier Stadsrevisie zal alle oplossingen en werkzaamheden die hierbij komen kijken onder haar hoede nemen en hiervoor is een stichting opgericht.
Het atelier ontwerpt, doet historisch, bouwkundig en in situ vooronderzoek, berekent, voert uit, zoekt naar middelen, onderhandelt, doet acquisitie en onderbouwt net zo lang tot het maximaal door Atelier Stadsrevisie beoogde resultaat behaald is.
Dit sluit aan bij het principe van de Heerlense School met betrekking tot historiserend bouwen. Want in Heerlen mag de geschiedenis van na de mijnsluiting zich niet herhalen: slopen en bouwen om het verleden uit te wissen.

Gezelschap

Atelier Stadsrevisie wil zo veel mogelijk werken met participatie van burgers, vrijwilligers, langdurig werkelozen en omscholende mensen. Dit maakt het een sociaal project, dat de stedelijke cohesie en lokale trots en vreugde moet vergroten.
Voor pandeigenaren die hun gevel niet via het Project Atelier Stadsrevisie willen renoveren, blijft expliciet de mogelijkheid open om een beroep te doen op het gevelfonds.
Atelier Stadsrevisie werkt hierbij samen met onder andere stichting Streetwise en andere centrumpartners om ook het vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijker te maken.

De eerste gevel, van Pat’s Tostibar aan de Saroleastraat is reeds in juni opgeleverd.
Spoedig zal ook de gevel van de Espressobar Aroma volgen.

Reacties