Jet Jeugdzorg BV: Jeugdhulpverlening in het coronatijdperk

Foto: JET Jeugdzorg BV

Ondanks diverse verhalen in de media dat de beperkende coronamaatregelen binnen een gezin voor de nodige problemen kunnen zorgen, ziet Jet van Wolferen vooral de positieve kant van de crisis in haar werk.
Als oprichtster en directeur van Jet Jeugdzorg, waarmee ze al 10 jaar aan de weg timmert, bemerkt ze in veel gezinnen waar ze als jeugdhulpverleners actief zijn ook positieve impulsen van de crisis.
“Daar waar de wereld ‘normaal’ een bepaalde druk op de mensen legt en de mensen als het ware geleefd worden, is nu tijdens de coronacrisis de druk van buitenaf een stuk minder. Daardoor zijn families meer naar elkaar gericht, en krijgen gezinnen meer rust en tijd om met de opvoeding bezig te zijn. Het gezin is weer even de basis en heeft meer tijd en aandacht voor de onderlinge relaties.”

Structuurloosheid

Maar het is natuurlijk niet alléén maar rozengeur en maneschijn, voegt Jet er gelijk aan toe. “De keerzijde van de coronacrisis is gelijktijdig dat de buitenwereld geen structuur meer biedt. Er is een bepaalde structuurloosheid. Denk bijvoorbeeld aan het zelf onderwijs geven aan je kinderen. Dat is nogal wat; ga er maar even aanstaan. Voor veel mensen is het gewoon te veel gevraagd, dus zeker ook bij veel gezinnen die wij begeleiden.
Gelukkig kunnen wij dan in veel gevallen bijspringen. Ook in deze coronatijd. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn gaat onze huidige ambulante jeugdhulpverlening onverminderd door, zij het tijdelijk hoofdzakelijk in digitale vorm. Maar als de lichamelijke, psychische of maatschappelijke veiligheid van het gezin of kind in het gedrang mochten komen, dan proberen we toch, in overleg met alle betrokkenen te kijken hoe we daar een huisbezoek kunnen vormgeven.”

Werkwijze

“We werken – vanzelfsprekend – oplossingsgericht. Daarbij gaan we uit van de kracht van de persoon zelf. Iedereen kan volgens ons uiteindelijk zélf de oplossing vinden voor zijn probleem, in onlosmakelijke combinatie met zijn/haar belangrijke omgeving, met alle waarden en normen. Wij begeleiden daarbij, en kijken samen met de verwijzer en hulpvragers waar, hoe en wanneer de hulp het meest efficiënt is.
Zo zien we dat problemen vaak ontstaan doordat de persoon in kwestie de regie over zijn/haar leven of over de opvoeding kwijt is. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Wij helpen de cliënt dan bij het zoeken naar de oorzaak van het kwijtraken van de regie, en die vervolgens aan te pakken. De persoon dus weerbaar te maken voor die oorzaak. Daarbij passen we onze hulpverlening aan op de behoeften, maar ook bijvoorbeeld op de angsten van de cliënt.

‘Samen ben ik sterker’

Een dergelijk, oplossingsgericht model, dat uitgaat van de kracht van de persoon zelf, werkt goed. Zeker ook in deze coronatijd. We krijgen van ouders/verzorgers bijna allemaal heel positieve reacties omdat we meebewegen met wat nodig is. Omdat we de mensen niet laten vallen in het streven om zelf de noodzakelijke verandering teweeg te brengen. Want verandering is in onze visie het meest duurzaam als die uit jezelf komt.
Niet voor niets zijn we met deze visie en onder het motto ‘Samen ben ik sterker’ inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de Limburgse jeugdzorg.”

Informatie

Voor meer informatie over het hulpaanbod van Jet Jeugdzorg: www.jetvanwolferen.nl of mail naar [email protected] .
Voor verwijzing: [email protected].

Reacties