Aanmelding Woningbouwimpuls ‘Centrumprogramma Urban Wonen Heerlen’

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De gemeente Heerlen heeft zich aangemeld voor de Woningbouwimpuls van de Rijksoverheid voor het ‘Centrumprogramma Urban Wonen Heerlen’.
De Woningbouwimpuls is een budget van de Rijksoverheid van €1 miljard voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen.
Een belangrijke opgave van het centrum van Heerlen is het versterken van de woonfunctie in het centrum van Heerlen. Bijvoorbeeld door de transformatie van leegstaande kantoren en winkels.

Versnelling woningbouw

In het programma Urban Wonen Heerlen werkt gemeente Heerlen samen met woningcorporaties, marktpartijen en Stadsregio Parkstad Limburg aan de realisatie van 1058 extra woningen onderverdeeld in 19 deelprojecten, waarvan 91% in het betaalbare segment, in 10 jaar tijd, met name door de transformatie van leegstaand vastgoed.
Het woningbouwprogramma is gericht op jongeren, starters en senioren, die op zoek zijn naar een betaalbare en kwalitatief goede woning in de binnenstad van Heerlen.

Ondanks dat de vraag naar kwalitatief goede woningen op een centrumlocatie in Heerlen aantoonbaar aanwezig is worden nieuwbouwwoningen slechts beperkt gerealiseerd. Door de verwachte bevolkingsontwikkeling zijn woningcorporaties en beleggers terughoudend met het toevoegen van woningen in de regio. Want men ook kijkt naar verhuurinkomsten, waardeontwikkeling en risico’s op de middellange termijn. Om leegstaand vastgoed te transformeren naar woningen zijn óók nog eens grote (publieke) voorinvesteringen vereist. Deze investeringen zijn niet altijd even goed terug te verdienen, daar de markt voor dure woningen (> € 300.000,-) in de regio Parkstad beperkt is. Dit betekent dat bij het uitblijven van deze bijdrage een aanzienlijk deel van de doelstellingen niet zal worden gerealiseerd.

Bidboek Urban Heerlen

Het woningbouwprogramma ‘Urban Wonen Heerlen’ staat niet op zichzelf. De gemeente werkt aan de uitvoering van beleid dat gericht is op het creëren van een compactere, levendigere en sociaal-veilige binnenstad. Waarin ruimte is voor innovatie, opleiding en woonvormen die passen bij ‘onze’ identiteit. De leidraad hierin is het ‘Bidboek Urban Heerlen’.

Vorig jaar zomer is het belang van een sterk centrum voor de leefbaarheid en vitaliteit van de regio Parkstad Limburg óók door de Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie Limburg en de Rijksoverheid onderschreven in de Regio Deal Parkstad Limburg. De Heerlense binnenstad is in transitie. Leegstaande kantoren en winkels moeten worden aangepakt en plaatsmaken voor kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, urban culture en (duurzame) woningbouw. Levendigheid en ontmoeting staan centraal in het nieuwe centrum van Heerlen.
De transformatie van de binnenstad naar een plek om te ontmoeten is niet alleen belangrijk voor Heerlen, want het centrum heeft een verzorgingsgebied van ruim 250.000 inwoners gelegen in de regio Parkstad Limburg. Een regio die hard werkt om de gevolgen van het sluiten van de mijnen van zich af te schudden.

Over de grens

De ligging van Heerlen biedt óok grote kansen voor partnerschap met steden en gemeenten over de grens. Zo is er een samenwerkingsverband met Aken. Daarbij is het doel om campus- en leerfaciliteiten te versterken, gericht op de samenwerking met de RWTH Aachen, één van de meest toonaangevende universiteiten van Duitsland. De inzet is het bieden van woonruimte en samenwerking met in Heerlen aanwezige opleidingsinstituten. Maar ook verdere versterking van de vervoersverbinding met Aken. Dit naast de drielandentrein Heerlen – Aken – Luik – Maastricht.
Samen met de Städteregion Aachen, de provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad maakt Heerlen zich sterk voor het doortrekken van de intercityverbinding vanaf Heerlen naar Aken. NS heeft inmiddels aangegeven hier met ingang van 2025 mogelijkheden voor te zien; met de IC vanuit Den Haag/Rotterdam via Eindhoven.

Doelstellingen

De doelstellingen van de gemeente zijn helder en het draagvlak is groot, maar daarmee is de opgave niet minder problematisch.
Transitie van een stad die zijn oorsprong vindt in het Romeinse Rijk voltrekt zich niet in een paar jaar. Daar is veel tijd, inzet én geld voor nodig. De voorbereidingen lopen al enige tijd. Stagnatie ontstaat in het financierbaar krijgen van de plannen.

Reacties

Cookieinstellingen