Fietsverbinding Heuvelland-Parkstad kan worden aangelegd

De Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg tussen Ubachsberg en Wijlre.
Foto: Heerlen.nieuws.nl

De gemeenten Gulpen-Wittem, Heerlen en Voerendaal, en Waterschap Limburg en Provincie Limburg tekenden 29 juni in het provinciehuis een overeenkomst voor het project ‘Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad’.
Wethouder Pierre Verbraak van Voerendaal: “Het geld is geregeld, het ontwerp is gereed. Aan de slag nu met de uitvoering. Zodat er over 2 jaar een mooi en veilig fietspad ligt tussen Parkstad en het Heuvelland en wateroverlast bestreden wordt.”

Fietsverbinding Heuvelland – Parkstad

De Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg tussen Ubachsberg en Wijlre, ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd, en de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen zijn al jaren intensief gebruikte verbindingen tussen Heuvelland en Parkstad, door zowel auto-, fiets- en landbouwverkeer.
Beide wegen kennen knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en hebben onderhoud nodig.
Doel van het project is om een veilige fietsverbinding te realiseren vanuit Parkstad naar het Heuvelland (en vice versa). Voor woon-werk, school-thuis én toeristisch-recreatief fietsverkeer.
Een veilige fietsverbinding bevordert, naast dagelijks fietsverkeer, ook toerisme en recreatie binnen dit gebied.

De Provincie en ook de gemeenten vinden het daarnaast belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren. Provinciaal bestuurder Carla Brugman-Rustenburg: “De Provincie wil het fietsgebruik aantrekkelijk maken en investeert daarom in goede en veilige fietsverbindingen. Om het verkeer te ontlasten, het milieu te sparen én omdat het gezonder is’. Een veilige fietsverbinding zal mensen er eerder toe bewegen om de fiets als vervoermiddel te pakken tussen het Heuvelland en Parkstad.”

Klimaatbestendig

Bij de aanleg van de fietsverbinding wordt het gebied meteen klimaatbestendig ingericht. “Oorspronkelijk stond de aanleg van waterbuffers in dit gebied later op onzeplanning,” licht Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg, toe. “Om het gebied niet twee keer te belasten en uit oogpunt van efficiency, hebben we besloten met het programma ‘Water in Balans’ aan te sluiten bij dit project. In dit programma pakken weproblemen door wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering aan. In de geplande buffers kan regenwater tijdelijk worden opgeslagen bij piekbuien.”

Start werkzaamheden

Op dit moment ligt het accent op de grondverwerving, de technische uitwerking en het wijzigen van bestemmingsplannen. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2021 gestart wordt met de eerste werkzaamheden.

Reacties