Roel Wever (VVD) eerste keuze voor burgemeester van Heerlen

Foto: Eerste Kamer der Staten Generaal

De gemeenteraad van Heerlen heeft de heer Roel Wever als nummer 1 aanbevolen voor de invulling van de functie van burgemeester in Heerlen.
In totaal heeft de raad twee kandidaten op de aanbevelingslijst geplaatst. Kandidaat nummer 2 wordt om privacy redenen niet bekend gemaakt. Dit is zo voorgeschreven.

Roel Wever

Roel Wever is geboren in 1962 in Amsterdam. Hij is getrouwd, heeft 5 kinderen en woont in Heerlen.

Nu is hij directeur van PublicSpirit/BMC en al ruim 14 jaar als adviseur actief in het openbaar bestuur. Naast werving en selectie vervult hij opdrachten rondom bestuurs- en organisatiekracht, doet onderzoeken naar samenwerken en herindelingen en is onder meer projectleider geweest in Brabant en Gelderland. Daarnaast begeleidt hij colleges, gemeenteraden en directieteams.

Bij de Eerste Kamerverkiezingen in 2015 stond Wever op plaats 17 van de kandidatenlijst van de VVD, die niet voldoende bleek om gekozen te worden. Op 11 september 2018 werd hij alsnog geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer als opvolger van Frank de Grave.
Naast fractiesecretaris is de heer Wever ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Daarnaast is hij Voorzitter Raad van Toezicht Xonar en lid van de Raad van Toezicht Leerstoel Innovatie en Samenwerking Universiteit Twente.

Voordracht aan de Kroon

Tijdens de raadsvergadering is de eerste plaats van de aanbeveling openbaar gemaakt. Deze wordt nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. Hij doet een voordracht aan de Kroon (regering en Koning) over de benoeming. De aanbeveling van de gemeenteraad weegt hierbij zwaar.

Reacties