Heijmans begint in november met groot onderhoud snelweg A79

Foto: Wikipedia

Het groot onderhoud aan rijksweg A79, de snelweg tussen Heerlen en Maastricht, gaat komende november van start. Rijkswaterstaat gunde het onderhoudswerk aan aannemer Heijmans, zo liet de opdrachtgever vandaag weten.

Rijkswaterstaat vervangt de deklaag van de snelweg A79 door stiller asfalt (zoab) en past onder andere de vangrails, afwatering en bermen aan, zodat deze weer voldoen aan de eisen van deze tijd. Ook wordt een aantal op- en afritten verlengd om de komende jaren een goede doorstroming van het verkeer te kunnen waarborgen. Het groot onderhoud aan de A79 start in november van dit jaar en is in december 2021 klaar.

Duurzaam asfalt

Bij de aanbesteding van het project zijn de bouwbedrijven uitgedaagd duurzaam te werken. Bij het groot onderhoud van de A79 zal bijvoorbeeld duurzaam asfalt worden gebruikt. Dat is (deels) gerecycled en kan ook toegepast worden onder een lagere temperatuur. En bij de uitvoering wordt het werk zodanig georganiseerd dat de CO2-uitstoot tot een minimum wordt beperkt, zoals de inzet van zuinig(er) materieel.

Harald van der Ven, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland: ‘Na jaren van overleg gaan we nu daadwerkelijk aan de slag gaan met de A79. Dit is goed nieuws voor de regio en alle omliggende gemeentes. De weg wordt veiliger en duurzamer.’ Bart Smolders, directeur Heijmans Infra is blij met deze gunning en kijkt uit naar de samenwerking met het team van Rijkswaterstaat. ‘Samen gaan we de A79 weer toekomstbestendig maken.’

Wegontwerp en snelheid A79

De A79 is een karakteristieke autosnelweg tussen Maastricht en Heerlen door het Limburgse heuvelland (circa 17 km). De snelweg kent een bochtig tracé. De A79 is begin jaren 70 gebouwd door de provincie Limburg, op basis van de toen geldende richtlijnen voor autowegen. Later is de weg voorzien van een vluchtstrook en door het Rijk in beheer genomen als autosnelweg.

Om de exacte werkzaamheden voor het groot onderhoud te bepalen heeft Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de toestand van de weg. Uit deze voorbereidende onderzoeken blijkt dat de weg, zoals hij ontworpen is destijds, in zijn huidige vorm verschillende afwijkingen kent ten opzichte van de norm voor 120 km/h-wegen (Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen (ROA)). Sinds de zomer van 2017 is er al een snelheidslimiet van 100 km/h van kracht. Op basis van een kosten-baten-overweging is gekozen voor het in stand houden van het bestaande ontwerp van de A79. Dit betekent dat ook na het groot onderhoud de maximumsnelheid van 100 km/h zowel overdag als ’s nachts gehandhaafd blijft.

Reacties