Start aanleg centrumleiding mijnwater in hartje Heerlen

Foto: Mijnwater B.V.

In de week van 22 tot en met 26 juni 2020 start aannemer Visser & Smit Hanab met de aanleg van een leidingentracé van circa 1750 meter voor het transport van mijnwaterenergie.
De uitbreiding van het warmte- en koudenetwerk van Mijnwater B.V. is nodig om gebouwen, waaronder het nieuwe stadskantoor van Heerlen, te voorzien van aardgasvrije warmte en koude.

Mijnwatercentrumleiding.nl informeert omwonenden, gebruikers van de openbare weg en inwoners van Heerlen over het tracé, de wegafsluitingen en eventuele omleidingen.
Eind december 2020 is het tracé voltooid.

Mijnwater

Het nieuwe leidingentracé wordt aangesloten op het bestaande warmte- en koudenetwerk van Mijnwater B.V. Daardoor is het mogelijk om meer gebouwen in de binnenstad aan te sluiten op het zogenaamde Mijnwater ‘smart grid’ voor wijkgericht én aardgasvrij verwarmen en koelen van gebouwen.

Het nieuwe stadskantoor, het appartementencomplex Diana, de appartementen in het voormalige ABN/Amro-gebouw en poppodium Nieuwe Nor worden aangesloten.
De aannemer gaat het werk in fases uitvoeren, en start in de Hertzdahlstraat. Daarna volgt de rotonde aan de Putgraaf.

Tracé

Het tracé loopt van Valkenburgerweg (vanaf flat Sevagram/Douvenrade), onder de N281 door richting Kruisstraat. Via de Coriovallumstraat gaat het naar de Putgraaf en de Groene Boord. Vanaf daar dan verder naar Gasthuisstraat voor de aansluiting van Poppodium Nieuwe Nor.
De leidingen liggen voornamelijk onder wegen en fietspaden. Het opbreken van de wegen, het graven en het leggen van de leidingen gaat zeker gepaard met enige hinder. Aannemer Visser & Smit Hanab doet er alles aan om die hinder tot een minimum te beperken. Zij stellen aanwonenden en gebruikers van kantoorpanden op de hoogte van het werk in hun directe nabijheid.

Centrumleiding Heerlen

Door haar nieuwe stadskantoor aan te sluiten op het netwerk, zet de gemeente Heerlen na het Maankwartier verder de toon in de verduurzaming van haar stad. Als voorbeeld voor veel andere gebouwen. Zoals Appartementencomplex Diana, Studentencomplex Co’sy, het appartementencomplex in de voormalige ABN/Amro. De Nieuwe Nor wordt als laatste op dit tracé aangesloten.

Reacties