Komende zaterdag antiracismedemonstratie Heerlen / Parkstad Limburg

Demonstratie in Minneapolis; in Heerlen wordt coronaproof gedemonstreerd.
Foto: Fibonacci Blue / Flickr

Aanstaande zaterdag 20 juni vindt ’s middags een antiracismedemonstratie plaats op het Burgemeester van Grunsvenplein (Schouwburgplein) in Heerlen.
Vanaf 14.00 uur staat Parkstad Limburg dan stil bij racisme.

Aanleiding

De gewelddadige dood van George Floyd op maandag 25 mei in Minneapolis (Verenigde Staten) waardoor acties tegen racisme en discriminatie over het algemeen en Nederland in het bijzonder extra in de belangstelling staan.
Nog recenter, namelijk op vrijdag 12 juni jongstleden werd in Atlanta Rayshard Brooks in de rug geschoten toen hij zijn arrestatie trachtte te ontlopen.

Doel

Ook in Parkstad Limburg mensen de gelegenheid bieden om te demonstreren. De keuze valt op Heerlen, mede omdat er vooral met het openbaar vervoer nog beperkingen gelden om naar andere steden te reizen om te gaan demonstreren.
De demonstratie richt zich primair tegen racisme en discriminatie zowel in de Verenigde Staten van Amerika als in Nederland en onze eigen omgeving.
Het is tevens een dringende oproep om Artikel 1 van de Grondwet te allen tijde te respecteren.

Vorm van het protest

Een lint van stilstaande, protesterende mensen met een onderlinge afstand van meer dan twee armlengtes, deels in de vorm van cirkels en spiralen. Er wordt meer dan drie meter afstand tussen de linten in acht genomen. En er zal meer ruimte worden gehouden wanneer anderen / voetgangers / winkelend publiek moeten kunnen passeren, bijvoorbeeld bij kruisingen.

Stil protest

Deelnemers hebben desgewenst T-shirt of een kartonnen bord met leuze, eventueel met koordje omgehangen. Mondkapjes zijn niet verplicht, wel gewenst.
Er zal geen manifestatie (podium, sprekers en muziek, geluidsinstallatie) zijn, ook om daarvoor een samenloop van mensen te voorkomen. We gaan uit van de kracht van een stil protest (wel eventueel klappen, leuzen roepen, wave?), en dat de deelnemers zelf zich kunnen uiten.

‘Parkstad staat stil bij racisme’

Deelnemers kunnen tijdens de demonstratie desgewenst op de Facebook-pagina ‘Parkstad staat stil bij racisme’ aangeven wat hun zelf hier beweegt, ‘stilstaan bij racisme’: bijvoorbeeld eigen ervaringen delen, eigen gedachtes over wat moet gebeuren, ver weg en dichtbij, overpeinzingen over mogelijk eigen racistisch of discriminerend denken en/of doen, denken in vooroordelen en toeschrijven van negatieve eigenschappen aan bepaalde groepen mensen, onvoldoende relativeren enzovoorts.
Ook niet-aanwezigen kunnen dit via de betreffende Facebookpagina doen en zich zo betrokken voelen.

Reacties