Heerlen moet aansluiten bij oproep om vluchtelingkinderen op te nemen

Foto: HeerlenMondiaal

HeerlenMondiaal, het platform van mondiale groepen in Parkstad Limburg, verzoekt per brief de College’s van Burgemeester en Wethouders én de leden van de gemeenteraad van Beekdaelen, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld om er bij de Nederlandse regering op aan te dringen 500 vluchtelingenkinderen in Nederland op te nemen.

Humanitaire crisis

Door de grote humanitaire crisis die zich momenteel afspeelt op de Griekse eilanden Lesbos en Samos bij de Grieks-Turkse grens is de situatie van de daar aanwezige alleenstaande vluchtelingenkinderen extra kwetsbaar. Daarom roepen Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children gemeenten op om gezamenlijk 500 kwetsbare vluchtelingen kinderen een veilige plek in Nederland te bieden. Een zaak die door de coronacrisis alleen maar urgenter is geworden. De Nederlandse rijksoverheid heeft tot nu toe nog geen gehoor gegeven aan de oproep van de Griekse minister van Burgerbescherming, gedaan in oktober 2019, om in Europese landen gezamenlijk 2500 kinderen op te vangen.

Opvang

Inmiddels hebben 137 gemeenten in Nederland (stand 12-6-20) het kabinet al opgeroepen om 500 van deze kinderen in Nederland op te vangen. Daaronder de Parkstad-gemeenten Voerendaal en Brunssum. Een groot aantal van deze gemeenten is bereid om een deel van deze vluchtelingenkinderen zelf op te vangen. En omdat Heerlen een gastvrije gemeente (“Welkomgemeente”) is vindt HeerlenMondiaal dat de gemeente in deze noodtoestand stelling moet nemen en haar verantwoordelijkheid dient te nemen; de rechten van deze kinderen komen immers in het geding.

Brief

Onderstaand de relevante tekst uit de brief die het platform aan de betreffende gemeenten heeft gestuurd.

Geachte colleges van B&W en raadsleden in Parkstad,

Op dit moment hebben 137 gemeenten van ons land, waaronder de Parkstad Limburg-gemeenten Brunssum en Voerendaal, de regering opgeroepen om een aandeel van 2.500 vluchtelingenkinderen in penibele situaties in Griekse kampen in Nederland op te vangen.
Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children roepen gemeenten op om gezamenlijk 500 kwetsbare vluchtelingen kinderen een veilige plek in Nederland te bieden.
HeerlenMondiaal, platform van mondiale groepen in de Parkstad Limburg, verzoekt u, gemeenten van Parkstad Limburg, om zich bij dit landelijke appel van gemeenten aan te sluiten.
Daarbij vindt HeerlenMondiaal dat alleen een oproep aan het kabinet om in Nederland 500 kindvluchtelingen op te nemen, een beetje vrijblijvend is. Wij verzoeken u daarom tevens aan te geven dat uw gemeente er mede zorg voor draagt dat enkelen van deze kinderen binnen uw gemeente een thuissituatie vinden.

Met vriendelijke groeten,
HeerlenMondiaal

Reacties