Staatssecretaris Blokhuis op bezoek bij gemeente Heerlen en Mondriaan

Staatssecretaris Paul Blokhuis
Foto: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afgelopen maandag bracht staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis een werkbezoek aan Heerlen.
De staatssecretaris ging onder andere op bezoek bij LEVANTO, begeleid wonen voor jongeren, aan de Putgraaf. Hij ging hier in gesprek met twee jongeren over hun ervaringen met de opvang. De jongeren vertelden over hun leven en hun toekomstplannen. Een van de jongere, Lynn, vertelde dat ze baalde van het stigma: “Ik ben geen probleemjongere maar een jongere met een probleem!” Paul Blokhuis: “Om hulp vragen is geen zwaktebod, maar is juist stoer.”

Daklozen

Daarnaast is wethouder Peter van Zutphen van welzijn, armoedebestrijding en centrumontwikkeling met de staatssecretaris in gesprek gegaan over de ontwikkelingen in Heerlen.
In tegenstelling tot veel andere steden is Heerlen erin geslaagd om het aantal daklozen de afgelopen 10 jaar terug te dringen. Er wordt hard gewerkt aan preventie, het voorkomen van dakloosheid.
Maar ook de opvang zelf wordt verbeterd: van pension Mijnzicht naar begeleid wonen in eigen appartementen. En van de Klomp, een betonnen kolos met weinig daglicht en weinig privacy, naar het Gasthuis: opvang in een verbouwd klooster met veel licht, ruime eigen kamers en een grote tuin. Om al die verbeteringen te realiseren en ook de uitstroom uit de opvang te verbeteren, wordt nauw samengewerkt met de andere Parkstadgemeenten en Beekdaelen.

‘We zijn er nog niet’

Paul Blokhuis was vol lof over de Heerlense aanpak. Hij herkende hierin veel van de landelijke plannen en nodigde Heerlen uit om vooral door te gaan op de ingeslagen weg.
Peter van Zutphen benadrukte dat ze met deze aanpak weliswaar op de goede weg zijn maar ook dat ‘we er nog niet zijn’. Haagse daklozen naar krimpgemeenten zoals Heerlen sturen, helpt daarbij niet. Den Haag moet de eigen problemen oplossen.

Mondriaan en wachtlijstproblematiek

Behalve het bezoek aan de jongerenopvang LEVANTO bracht de staatssecretaris ook een bezoek aan Mondriaan GGz in Heerlen om met de Regionale Taskforce Wachttijden GGZ Zuid-Limburg te overleggen.

GGZ Nederland en de zorgverzekeraars startten in 2018 het initiatief ‘weg van de wachtlijst’ om de wachtlijstproblematiek aan te pakken. In Limburg heeft de Regionale Taskforce hier uitvoering aan gegeven met de aanstelling van een versneller, Olga Sollet, en de opstelling van een actieplan.
De deelnemers aan het overleg gisteren spraken over meer inzicht in de wachtlijsten (wie staat er nu eigenlijk waar op de wachtlijst en wie staat er op meerdere wachtlijsten), verbetering van de verdere samenwerkingsmogelijkheden en het faciliteren van de communicatie en informatie-uitwisseling tussen professionals en de cliënt(systemen).
De Tweede Kamer was eerder kritisch op de plannen van GGZ Nederland en zorgverzekeraars. Blokhuis heeft gezegd dat een stuurgroep eind deze maand met voorstellen komt, “voor verdere stappen voor zover die nodig zijn.” Het overleg maandag paste in deze toezegging. Blokhuis wilde zich graag laten informeren en Mondriaan was als grote GGz-instelling in Zuid-Limburg dus een logische plek voor overleg.

Reacties