Boetes uitgedeeld voor dumpen afval bij afvalclusters in Heerlen

Illustratieve foto
Illustratieve foto
Foto:

De gemeente Heerlen zet fors in op de aanpak van illegale afvaldumpingen. Sinds 2 juni staan mobiele camera’s bij drie afvalclusters in de stad.
In die tijd zijn in totaal 26 illegale dumpingen geconstateerd.
In zes gevallen is inmiddels ook een boete uitgedeeld.

Boa

Op het moment dat via de camera’s een dumping zichtbaar is, wordt er direct een Boa op af gestuurd. Deze spreekt de persoon direct aan. Is dat niet mogelijk dan wordt bekeken of iemand opgespoord kan worden. Bijvoorbeeld aan de hand van een kenteken. In zo’n geval krijgt iemand thuis bezoek van een Boa.
Is er afval naast het cluster achtergelaten, dan wordt meteen een melding gemaakt om het direct op te ruimen.

Asociale daad

Wethouder Charles Claessens: “Ik ben blij dat de inzet van de mobiele camera’s direct zijn vruchten afwerpt. Illegaal afval dumpen is echt een asociale daad. En daar hoort bij dat we krachtig optreden. Nu mensen zien dat er echt boetes worden uitgedeeld, denken ze hopelijk nog eens goed na voordat ze dat doen. Voorlopig gaan we door met deze aanpak.”