Bevolkingsonderzoeken kanker worden weer opgestart

Foto: Bevolkingsonderzoek-darmkanker.nl

De drie bevolkingsonderzoeken naar kanker worden weer opgestart. De bevolkingsonderzoeken waren tijdelijk stopgezet als gevolg van de uitbraak van COVID-19.
Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker ontvangen cliënten vanaf deze week weer uitnodigingen.
Vervolgens start medio juni – bij voldoende beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen – het bevolkingsonderzoek borstkanker weer op.
Begin juli volgt dan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) aan de Tweede Kamer.

Belangrijk onderdeel preventieve gezondheidszorg

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “De bevolkingsonderzoeken zijn een ontzettend belangrijk onderdeel van onze preventieve gezondheidszorg. Heel veel mensen kunnen door mee te doen aan die onderzoeken al in een vroeg stadium van hun ziekte geholpen worden. Met daardoor een grotere kans op genezing. Door de corona uitbraak was een tijdelijke pauze onvermijdelijk. Met vereende krachten gaan alle betrokkenen nu weer aan de slag om goed op te starten op een manier die veilig is voor cliënten en medewerkers.”

Opstarten in fases

Het opstarten van de bevolkingsonderzoeken gebeurt gefaseerd. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het goed aansluiten op de beschikbare capaciteit in de zorg voor vervolgonderzoek en de beschikbaarheid van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen om verantwoord te kunnen screenen. Het Centrum voor bevolkingsonderzoek van het RIVM (CvB) maakt op basis hiervan afspraken met alle betrokkenen. Daarbij hanteert men het uitgangspunt dat de drie bevolkingsonderzoeken zo snel mogelijk weer worden aangeboden en dat waar mogelijk achterstanden worden ingelopen.

Reacties