Voorlopig geen coffeeshop meer op oude plek Heerlerbaan

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Als het aan de gemeente Heerlen ligt komt er de komende tien jaar geen coffeeshop meer terug op of in de buurt van Heerlerbaan 160, waar tot nu toe de coffeeshop van Heerlen-Zuid was gevestigd.
De burgemeester heeft dit extra criterium vastgelegd voor een nieuwe coffeeshop voor Heerlen-Zuid.

Openbare orde verstoord

De openbare orde en veiligheid rond de voormalige coffeeshop op de Heerlerbaan is de afgelopen jaren ondanks maatregelen van gemeente en politie geregeld verstoord.
De burgemeester wil bewoners en ondernemers in de directe omgeving voor een langere periode beschermen tegen dit soort incidenten of de vrees hiervoor. Door een nieuwe coffeeshop op deze plek te verbieden zal het woon-, leef- en ondernemersklimaat en het veiligheidsgevoel verbeteren.
Overigens geldt dit alleen voor een nieuwe coffeeshop. Deze nieuwe regel geldt niet als de rechter besluit dat de gemeente de vergunning van de oude coffeeshophouder onterecht heeft ingetrokken. Dan is een heropening van The Brothers op de oude plek niet helemaal uit te sluiten.

Ontwikkelingen

Als de rechter besluit dat de gemeente de vergunning van The Brothers terecht introk, mogen andere kandidaten een aanvraag indienen voor een coffeeshop in Heerlen-Zuid. Want nog steeds is het beleid dat in de gemeente ruimte is voor drie coffeeshops; een in Heerlen-Noord, een in Heerlen-Stad en een in Heerlen-Zuid.
Kandidaten die een vergunning willen voor een coffeeshop zullen aan strenge eisen moeten voldoen.
Een dergelijke strenge procedure is onlangs ook toegepast voor een coffeeshop in het centrum. Hiervoor wordt op 1 mei een vergunning verleend.

Reacties