Video-animatie in begrijpelijke taal voor gezinnen met kinderen t/m 12 jaar

Foto: Stichting Lezen en Schrijven

Eén op de negen ouders met schoolgaande kinderen is laaggeletterd. Voor hen is alle informatie over de coronamaatregelen voor kinderen tot en met 12 jaar veel en ingewikkeld.
Daarom biedt Stichting Lezen en Schrijven een video-animatie in begrijpelijke taal. Het is van levensbelang dat iedereen in Nederland de nieuwe maatregelen begrijpt.
Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.

Animatie

Via alle media komt de berichtgeving over het coronavirus voortdurend op iedereen af. Het is de vraag of al die berichtgeving op een begrijpelijk niveau is voor de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland.
Om die reden maakt Stichting Lezen en Schrijven sinds eind maart video-animaties.
De video’s ‘Corona, wat nu?‘ en ‘Wat is 1,5 meter?’ leggen de tips van het RIVM in begrijpelijke taal uit. Getekende animaties versterken de tekst in beeld en geluid.
De derde video-animatie gaat over de maatregelen voor kinderen tot en met 12 jaar.

Downloaden

Op de website lezenenschrijven.nl/corona zijn de drie video-animaties te vinden.
Iedereen mag deze video gebruiken en inzetten.
Op de website bundelt Stichting Lezen en Schrijven in begrijpelijke taal informatie over corona en over de te nemen maatregelen.

Reacties