9 Koninklijke Onderscheidingen bij jaarlijkse lintjesregen in Heerlen

Foto:

Waarnemend burgemeester Emile Roemer heeft vandaag 9 lintjes ‘uitgereikt’.
Dat ging niet op de gebruikelijke manier met een ontvangst op kasteel Hoensbroek. Hij heeft de lintjes ook niet echt opgespeld. De gedecoreerden kregen van hem een telefoontje met de heugelijke mededeling. Tegelijkertijd werden bij hen bloemen, gebak en een koninklijk verrassingspakket bezorgd.
Op een later, nog landelijk vast te stellen datum, worden alle versierselen én oorkondes uitgereikt tijdens de receptie voor alle nieuw gedecoreerden.

Acht Heerlenaren zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau; één persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

De heer Fadhel (F) Al Hassouni, 66 jaar

De heer Fadel Al Hassouni was in 2003 medeoprichter van de Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad. Sinds 2005 is hij voorzitter. De stichting ondersteunt mensen met een migratieachtergrond. Zo is er elk half jaar een busreis naar Brussel om autochtonen en statushouders met elkaar in contact te brengen, zijn er informatiebijeenkomsten over Nederlands onderwijs, de arbeidsmarkt, het Nederlandse zorgsysteem en inburgering en workshops over de participatiewetgeving.
Sinds 1998 is de heer Al Hassouni ook actief als vrijwilliger voor het Provinciaal Platform voor Diversiteit, waar hij integratie-activiteiten organiseert voor mensen met een immigratieachtergrond.
Als budgetcoach verricht hij sinds 2012 vrijwilligerswerk voor welzijnsorganisatie Alcander. Daar was hij ook nog vijf jaar lang maatschappelijk begeleider.
Voor de stichting Vluchtelingen Werk Nederland, afdeling Zuid-Limburg, was hij actief van 1997 – 1998 en van 2008 – 2010 voor de stichting Vluchtelingen Werk Nederland, afdeling Zuid-Limburg. Hij verleende maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen op het terrein van de huisvesting, gezinshereniging, asielprocedure, inburgering en het taalonderwijs.
In 2012 begeleidde de heer Al Hassounivoor de Stichting VLOT Zuid Limburg asielzoekers zonder verblijfsvergunning met name met vertalingen.
Voor de adviesraad WMO Heerlen was de heer Al Hassouni lid van de adviescommissie Allochtonen in 2012 – 2014 En in 2011 was hij voorzitter van de ondernemersraad van de Stichting Gemeentelijke Werkgelegenheidsprojecten Oostelijk Zuid-Limburg, thans de Overleggroep WiW-ers WOZL.

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

De heer Albert (AGH) van den Bergen, 60 jaar

De heer Albert Van den Bergen was van 1984 tot en met 1996 vrijwilliger en secretaris van Showband Antonius te Brunssum. In 1997 werd hij voorzitter en was hij nauw betrokken bij de fusie tussen Showband Antonius en Show- Drumfanfare Molenberg. In 2010 ontstond uit deze fusie Showband Corio Heerlen, waar hij 5 jaar penningmeester was. Sinds 2005 was hij beheerder van het verenigingslokaal. In de jaren 2007, 2008 en 2011 organiseerde en coördineerde hij Taptoes in de gemeente Heerlen en werkte samen gemeente en horecagelegenheden.
De heer Albert van Bergen is eigenaar van AABEE Installatiebedrijf in Hoensbroek.

Mevrouw Marlies (ME) Bonné–Moonen, 66 jaar

Mevrouw Marlies Bonné-Moonen was jarenlang het gezicht van de wijk Nieuw Lotbroek. Vooral als er iets georganiseerd of gedaan moest worden. Ze begon op basisschool Nieuw-Lotbroek als vrijwilliger, ouderraadslid, hulp- en overblijfmoeder. Zij was betrokken bij alle binnen- en buitenschoolse activiteiten (1981-1989).
Van 1988 tot 2013 was ze bestuurslid bij Ontspanningsvereniging CV De Lotbroekers. Als vrijwilliger organiseert ze carnaval, Sinterklaas, rommelmarkten en zomerwandelingen.
Sinds 2001 is mevrouw Bonné-Moonen vrijwilliger van de Fanfare Sint Gabriël. Ze maakt deel uit van het damescomité en zet zich in voor kinderen. Ook draait zij horecadiensten tijdens de wekelijkse kienavond.
Van 2006 tot en met 2018 was mevrouw Bonné–Moonen bestuurslid bij Toneelvereniging Plankenkoorts.
Mevrouw Bonné – Moonen heeft tot haar pensioen gewerkt als algemeen medewerker van de Stichting MFC-Gebrook te Hoensbroek.

De heer Peter (PMC) Kastrop, 76 jaar

De heer Peter Kastrop was in 2000 medeoprichter van de Stichting Wijkraad Douve Weien /Caumerveld. Dit jaar is hij gestopt met het voorzitterschap. Hij heeft zich ingezet voor de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid, voor de vergroening en voor diverse projecten, zoals zonnepanelen en afvalcoaches.
In 2015 is een flatgebouw in de wijk getroffen door een explosie. De heer Kastrop fungeerde als luisterend oor voor de getroffen wijkbewoners en trad op als spreekbuis naar de gemeente.
Sinds 2003 is hij vrijwilliger bij Sportcentrum Medical Fitness Centre (MFC) Terworm. Hij heeft het sportcentrum geprofessionaliseerd en treedt op als waarnemend manager.
Vanaf 2010 is de heer Kastrop raadslid in Heerlen.
Als vrijwilliger bij Stichting Fonds voor Sociale Instellingen (FSI) verzorgt hij elk jaar het kerstconcert voor zieke en eenzame ouderen in het Parkstad Limburg Theater.

Mevrouw Therese (TPH) Kisters, 85 jaar

Mevrouw Therese Kisters is sinds 1999 vrijwilliger bij zorgorganisatie Sevagram. Ze is gastvrouw bij geriatrisch Revalidatiecentrum De Plataan en bij ouderenhuisvestiging Douvenrade. Ook ontvangt ze de bezoekers voor de dagpoli in De Plataan. In Douvenrade leidt zij de wekelijkse sjoelmiddag, begeleidt zij ouderen tijdens wandelingen en uitstapjes en helpt zij met het uitserveren van de maaltijden.

De heer mr. drs. Edgar (EJH) Peeters, 75 jaar

De heer Edgar Peeters is sinds 1986 bestuurslid, voorzitter en secretaris bij de Stichting Samenwerking te Heerlen. De stichting exploiteert de tweedehands kledingwinkel ‘Winkel van Sinkel’ en doneert de opbrengsten aan verschillende goede doelen. Hij begeleidt 30 vrijwilligers en beoordeelt de aanvragen voor donaties. Ook was hij mantelzorger voor zijn buurman.
Tot aan zijn pensioen in 2006 was hij docent Frans bij het Bernardinuscollege.

Mevrouw Thea (ADM) Peeters-Simons, 77 jaar

Mevrouw Thea Peeters-Simons is sinds 1991 vrijwilliger bij de Stichting Vereniging Nationale Bedevaarten in Den Bosch. Ze werft en begeleidt pelgrims en zamelt geld in voor minderbedeelde pelgrims. Ook treedt ze op als contactpersoon.
Sinds 1998 is ze vrijwilliger bij de Luisterlijn, voorheen Sensoor/SOS Telefonische Hulpdienst. Ze is telefoniste en traint en begeleidt andere vrijwilligers.
Ook was zij mantelzorger voor haar buurman.
Tot haar pensioen in 2000 was mevrouw Peeters-Simons directeur van het Bell College in Heerlen.

Mevrouw July (JHCL) Vijgen-Boonen, 62 jaar

Mevrouw July Vijgen-Boonen was van 1979 – 1991 voorzitter van het kerkkoor St. Cecilia te Treebeek en van 1990 – 2009 bestuurslid en vrijwilliger bij de Heilig Hartparochie te Mariarade. Ze verzorgde de catechese, zette zich in voor de gezinsvieringen en bereidde de kinderen voor op de communie. Ook organiseerde zij tal van activiteiten met diverse lokale verenigingen.
Vanaf 1990 is ze redacteur bij de jaarlijkse carnavalskrant d’r Uul te Hoensbroek. Ze schrijft gedichten en artikelen en zet zich in voor het behoud van het Hoensbroekse dialect. Ze vertaalt en corrigeert Nederlandse artikelen in het dialect.
Mevrouw Vijgen-Boonen is sinds 1990 vrijwilliger bij carnavalsvereniging CCH Hoensbroek. Ze begeleidt nieuwe deelnemers, organiseert de dialectmis tijdens carnaval en verzorgt alle gesproken en gezongen teksten tijdens de jaarlijkse Prinsenproclamatie. Sinds 2000 organiseert ze de bonte avond van de zes samenwerkende carnavalsverenigingen in Hoensbroek en treedt op als presentator.
Als vrijwilliger bij de Harmonie St. Caecilia te Hoensbroek presenteert ze sinds 1995 de concerten en verzorgt nu de horeca-activiteiten
In de periode 2006 – 2014 was ze jurylid tijdens de Limburgse Buute Kampioenschappen en van 2005-2016 trad ze op met carnavalszanggroep ‘July en de muppe’ in zorginstellingen en bejaardentehuizen.
Mevrouw Vijgen-Boonen werkt als leerkracht bij de basisschool St. Franciscus in Brunssum. Ze organiseert de jaarlijkse optredens met carnaval, Kerst en het 100-jarig jubileum. Ook zet ze zich in voor de vernieuwing en verbetering van het (kleuter)onderwijs en startte het project ‘Kunst met kleuters’.

Mevrouw Jo (JMS) Vis, 89 jaar

Mevrouw Jo Vis was van 1995 – 2011 mantelzorger/ondersteuner voor haar oud-werkgever. Ze verzorgde de maaltijden en de boodschappen tot de opname in een verzorgingstehuis.
Sinds 1967 is ze vrijwilliger bij de Stichting Da(a)gje Uit die jaarlijks een uitstapje organiseert voor 70-plussers uit Heerlen en Hoensbroek. Ze regelt de inschrijvingen, werft chauffeurs en zorgt voor de lunchpakketten.
Sinds 2000 is mevrouw Vis vrijwilliger bij Woonzorgcentrum Huize Tobias, waar ze zelf woont. Ze gaat op bezoek bij bewoners, begeleidt hen naar de activiteiten, doet boodschappen en verricht hand-en-spandiensten
In de periode 2016 – 2019 was ze lid van de cliëntenraad. Ze woonde regelmatig de besprekingen en familiebijeenkomsten bij en ondersteunde bij de activiteiten.
Mevrouw Vis werkte tot haar pensioen in 1995 als in- en verkoopmedewerker bij Bakkerij Pelt.

Reacties