Bestrijding eikenprocessierups start in de meivakantie

Foto: Wikimedia

De gemeente Heerlen start in de meivakantie met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit houdt in dat de eikenbomen, op het moment dat ze uitlopen, beneveld worden met een bacteriepreparaat dat alleen rupsen doodt en geen andere insecten.

De gemeente start met bestrijding in de nabijheid van scholen en kinderdagverblijven en op andere plekken waar vaak bewoners komen.
Het bestrijden van de eikenprocessierups is nodig, omdat deze een ernstig risico vormen voor de volksgezondheid.
De brandharen van deze rups veroorzaken ernstige irritatie van de huid, ogen en luchtwegen bij mensen.

Beschermde vlindersoorten

Bij de bestrijding moet de gemeente niet alleen rekening houden met de gezondheid van burgers. Er is ook de plicht om zorgvuldig om te gaan met beschermde vlindersoorten. Deze komen vooral voor in natuurgebieden en daarom voert de gemeente daar geen preventieve bestrijding uit. Daar waarschuwen ze de mensen door het plaatsen van borden en/of door het spannen van een lint rond bomen met de eikenprocessierups.

Natuurlijke vijanden

In de natuur is de eikenprocessierups ook minder een probleem. Omdat er meer verschillende soorten bomen in een bos staan, is het voor de eikenprocessierups lastiger om van de ene eikenboom naar de andere eikenboom ‘over te lopen’. Ook hebben bomen in de natuur meer ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vitaler zijn en minder vatbaar voor plagen. Tenslotte zijn daar meer natuurlijke vijanden voor de eikenprocessierups, zoals insecten en vogels.

Natuurlijke balans

Wethouder Charles Claessens: “Ik vind het belangrijk dat we in de stad ruimte bieden aan de natuur en de verschillende soorten die daarin voorkomen. Wij zijn als mens ook onderdeel van de natuur en hebben baat bij een goede en natuurlijke balans in het ecosysteem.”

Biodiversiteit

Daarom zet de gemeente Heerlen zich in om de biodiversiteit in het stedelijk gebied te vergroten. Dit zorgt ook voor een gunstigere leefomgeving voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Dit doet de gemeente onder meer door minder intensief gras te maaien, waardoor bloemen meer kans krijgen om op te komen. Ook laat men dood hout vaker onder bomen liggen. Op verschillende plaatsen in de stad doet de gemeente sinds 2019 verschillende proeven met het natuurlijk bestrijden van de eikenprocessierups.
In 2020 meten ze de eerste effecten. Uiteraard heeft de natuur zijn tijd nodig en hebben grote resultaten tijd nodig.

Reacties