25% Nederlanders verwacht versoepeling van maatregelen vanaf 28 april

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Slechts 25 procent van de Nederlanders verwacht dat de regering de coronabeperkingen na 28 april zal gaan versoepelen. Dat blijkt uit de landelijke COVID 19 studie enquête “Leisure Your Future” van KENSØN onder ruim 2500 Nederlanders.
Slechts een klein deel van de ondervraagden (14%) geeft aan de intelligente lockdown niet doeltreffend en effectief te vinden.

Over het algemeen laat men dan ook weten tevreden te zijn over de manier van handelen van de Nederlandse regering. Waar er eerst nog kritiek was over de communicatie en duidelijkheid van Premier Rutte, geeft minder dan 15% van de ondervraagden aan de berichtgeving vanuit de Nederlandse regering onduidelijk te vinden.

Hoop, verlangen en kalmte

Ondanks de ernst van de situatie wordt het gevoel voornamelijk gedreven door hoop, verlangen en kalmte. Angstige en bezorgde gevoelens zijn er natuurlijk wel, maar daar herkent men zich in mindere mate in. Deze gevoelens spelen meer bij vrouwelijke ondervraagden dan bij mannelijke ondervraagden.

Slechts 18% geeft aan zich zorgen te maken over de eigen gezondheid, dit percentage loopt echter wel verder op naar mate men ouder wordt. Zo ligt dit percentage op 32% onder respondenten boven de 40 jaar. Bezorgdheid voor iemand waar men om geeft is wel beduidend hoger; meer dan 70% zou zich zorgen maken over iemand waar ze om geven. Zorgen zijn er om ouders, grootouders en vrienden of kennissen. Dit terwijl bijna 50% wel aangeeft zich zorgen te maken om alsnog besmet te raken met het virus.

Initiatief

De bedrijven Appic (een populaire telefoonapplicatie voor festivalbezoekers), Eventix (verkoopt o.a. tickets voor SAIL Amsterdam), Partyflock (de grootste party site van Nederland) en The PEPr Company (organisator van o.a. Amstel Gold Race) slaan de handen ineen met KENSØN (marketing, pr en onderzoeksbureau) om middels de online studie “Leisure Your Future” antwoord te geven op prangende vragen van ondernemers die actief zijn in de vrijetijdssector. Zo hopen ze alle ondernemers inzicht te geven in het te verwachte consumentenvertrouwen en gedrag.

Deelnemen

De enquête zelf invullen? Ga naar www.leisureyourfuture.com/enquete.

Vrijetijdssector

Bedrijven die actief zijn in de vrijetijdssector en geïnteresseerd zijn in het mede verspreiden van de studie en het ontvangen van de volledige (kosteloze) rapportage kunnen deelnemen aan het initiatief. Ze worden gevraagd zich in te schrijven via de website www.leisureyourfuture.com om vervolgens de studie te verspreiden onder hun eigen (particuliere) doelgroep.

Reacties