Komend weekend is het weer Nationale Bijentelling

Foto: Marten van Dijl, Naturalis Biodiversity Center

Op zaterdag 18 en zondag 19 april vindt de derde Nationale Bijentelling plaats. Iedereen in Nederland wordt gevraagd om dat weekend een half uurtje bijen te tellen. In de tuin, op het balkon of een andere groene plek in de buurt.
Meedoen is eenvoudig. Ook als je niet zoveel van bijen weet.

De gegevens zijn van belang voor wetenschappers om meer te weten komen over de stand van de bijen. Zo kunnen zij nog beter werken aan het beschermen van deze nuttige en deels bedreigde diersoorten. Kijk voor meer informatie op de Nationale Bijentelling.

Bedreigde bijensoorten

In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, Wetenschappelijk directeur en bijenexpert bij Naturalis. “Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.”

Onderzoek biedt inzicht

Vorig jaar deden ruim 5000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal telden zij – ondanks de kou dat weekend – bijna 54.000 bijen. “Het zou geweldig zijn voor het onderzoek als er ook dit jaar weer van veel mensen tellingen binnen komen”, aldus Biesmeijer. Hij geeft aan dat zo’n 5 jaar achter elkaar moet worden geteld om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en invloeden, zoals bijvoorbeeld het weer, uit te kunnen sluiten.

Iedereen telt mee

Meedoen is eenvoudig, ook voor wie weinig of geen kennis van bijen heeft. Er is een telformulier, zoekkaart en bijengidsje waarmee iedereen de twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kan herkennen. Voor diegenen die nóg meer tips en tricks willen, zijn er door het land diverse activiteiten met bijenexperts.

Nationale Bijentelling

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen, zodat we de bij beter kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek.
De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Foto: Marten van Dijl, Naturalis Biodiversity Center

Reacties