Wilhelminaberg Landgraaf sinds vandaag verboden gebied

Trappen Wilhelminaberg, archiefopname
Foto: Nieuws.nl

Vanaf zondagochtend 29 maart is de Wilhelminaberg én het recreatieve gebied eromheen afgesloten. Bij de toegangswegen naar de berg op de grens van Landgraaf, Heerlen en Kerkrade worden hekken geplaatst.
De reden voor de afsluiting is dat er, ondanks de ingestelde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, toch nog veel recreanten en sporters op en rond de Wilhelminaberg zijn. Er kan daardoor geen veilige afstand gehouden worden van elkaar.

Veiligheidsregio

In het belang van de volksgezondheid en de handhaving van de openbare orde is daarom deze aanvullende maatregel getroffen. Rondom de Wilhelminaberg wordt gehandhaafd.
Bij overtreding wordt een boete van 390 euro opgelegd.
Dit is op basis van de afspraken met de veiligheidsregio.

Noodverordening

Sinds vrijdag 27 maart is de noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg van kracht.
In deze noodverordening zijn aangescherpte maatregelen over de bestrijding van het coronavirus verwerkt die het kabinet op 23 maart heeft vastgesteld.
De noodverordening geldt voor de 16 Zuid-Limburgse gemeenten.
Op basis van deze noodverordening heeft de voorzitter van de VRZL, mw. J.M. Penn-te Strake op verzoek van burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf, het aanwijzingsbesluit voor de sluiting van de Wilhelminaberg getekend.
Dit houdt in dat vanaf zondagochtend 29 maart de Wilhelminaberg én het recreatieve gebied eromheen verboden gebied is.

Reacties