Filmvoorstellingen De Spiegel gaan door met gelimiteerd bezoekersaantal

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Filmhuis De Spiegel in Heerlen laat weten dat het de adviezen en aanwijzingen van het RIVM zal opvolgen.
Als gevolg daarvan zal het EUREGION FILM FESTIVAL op vrijdag 20 maart en zaterdag 21 maart geen doorgang kunnen vinden.

Reguliere voorstellingen gaan door

De reguliere voorstellingen gaan echter wél door. Het filmhuis ziet er op toe dat de toegang beperkt wordt tot 100 personen, inclusief de medewerkers. In de zaal is dan bovendien ruimte genoeg om uit elkaar te zitten.

Voor actuele informatie adviseert De Spiegel om hun facebookpagina en website te raadplegen, www.filmhuisdespiegel.nl.

Gezondheidsklachten

De gezondheidsklachten die bij het coronavirus horen, zijn koorts en/of luchtwegklachten zoals hoesten en/of kortademigheid.
Filmhuis De Spiegel vraagt u thuis te blijven als u deze klachten heeft. Zijn uw klachten weg? Dan bent u weer zeer welkom.
Het filmhuis volgt deze adviezen zelf ook op én maakt extra schoon.

Reacties