Onvergetelijk rondleidingen in SCHUNCK voor mensen met dementie

Foto: Dani Silvia

Kunst en cultuur verrast, verrijkt en verbindt. Vanuit deze overtuiging vinden diverse musea dat zij toegankelijk moeten zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond, overtuiging en/of beperking, in welke vorm dan ook.
Daarom verzorgt ook SCHUNCK, in samenwerking met Sevagram, ’Onvergetelijk rondleidingen’, speciaal voor mensen met dementie en hun dierbaren.

Welkom

Diverse kleine groepjes dementerende cliënten van Sevagram hebben al, samen met hun mantelzorgers, familie, vrienden of zorgverleners, genoten van een gezellige en inspirerende middag in het museum van SCHUNCK. De aandacht is specifiek gericht op de deelnemers waardoor zij zich direct welkom voelen. Om dit te bevorderen vinden de rondleidingen plaats op een maandag, een dag waarop het museum gesloten is voor reguliere bezoekers. Op deze manier is ook de kans op afleiding minimaal.

Onvergetelijk rondleiding

Tijdens een interactieve ‘Onvergetelijk rondleiding’ bekijken de deelnemers een aantal objecten in het museum, waarover ze met elkaar in gesprek gaan. Naast het bespreken van de kunstwerken worden de zintuigen van de deelnemers geprikkeld door het laten ruiken en voelen van materialen die een relatie hebben met de bekeken werken.
Het genieten van kunst en de persoonlijke beleving staan centraal. De speciaal opgeleide rondleiders creëren door het gebruik van korte zinnen en herhalende woorden een sfeer waarin de deelnemers zich prettig voelen. Hierdoor durven deelnemers zich open te stellen voor een gesprek over hun beleving en hun herinneringen.

Positieve uitwerking

Op veel manieren blijken de ‘Onvergetelijk rondleidingen een positieve uitwerking te hebben op de deelnemers. Dit uit zich onder andere in meer zelfvertrouwen en identiteitsgevoel en het beter kunnen uiten van emoties. Daarom worden er in veel musea, ook in het buitenland, steeds meer vergelijkbare programma’s ontwikkeld voor mensen met dementie.

Foto’s: Dani Silvia

Reacties