Dagplanning van H.V.V. de Winkbülle op dinsdag 25 februari

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Zoals bij iedere Heerlense carnavalsvierder bekend mag worden verondersteld is de Groeëte Optóch va Heële naar dinsdagmiddag verplaatst.
Vandaag is er overleg geweest van de organisatie van de Lichtstoet Heerlen met de gemeente Heerlen, H.V.V. De Winkbülle en de overige betrokken partijen. De Lichtstoet trekt traditiegetrouw in de carnavalsdinsdagavonduren door het centrum van Heerlen.

Uit het overleg kwam naar voren dat de verplaatsing van de Grote Optocht van Heerlen naar de dinsdagmiddag geen enkele consequentie heeft voor de doorgang van de Lichtstoet.
Het opstellen, vertrek, route en de ontbinding blijft allemaal zoals het gepland was.
Dinsdagavond vanaf 20.11 uur trekt het verlichte gezelschap volgens oorspronkelijk plan door Heële-centrum.

Dagplanning dinsdag 25 februari

De dagplanning van dinsdag 25 februari ziet er wat activiteiten van de Heëlesje Vastelaovendsvereniging De Winkbülle als volgt uit:

  • 12.11 uur: Start Groeëte Optóch, opstellen als vanouds vanaf 11.00 uur op het Bekkerveld;
  • 19.00 uur: Abdicatie van Jónkheedsprins Thijmen I in de TENT op het Pancratiusplein;
  • 20.11 uur: Lichtstoet door het centrum van Heerlen;
  • 21.30 uur: Prijsuitreiking Groeëte Optóch in de TENT;
  • 23.30 uur: Abdicatie Sjtadsprins Erik I in de TENT.

De Tent is dinsdag geopend vanaf 16.11 uur tot 00.30 uur.