Kinderoptocht Heerlen op tijd binnen voor de storm

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De kinderoptocht in Heerlen ondervond gistermiddag gelukkig nog geen hinder van de aankomende storm.

Gesteund door diverse orkesten en zaate hermeniekes maakten de carnavalsvierders in spe hun lusjes door het centrum van Heerlen, natuurlijk onder toeziend oog van de nieuwe Jónkheedsprins Thijmen I.

Ook Aod Prinse, Aod Jónkheedsprinse en de Blauw Sjuut, die de avond tevoren na een tocht tussen de twee februaristormen door veilig door Havenmeester Roemer in de haven van Heerlen was verwelkomd, trokken mee in de leuke Heëlesje Kingeróptóch.

Met familie, in groepsverband of met de hele school wist de kleurrijke stoet droog de TENT op het Pancratiusplein te bereiken, waar het Kingeróptóchbal in volle gang was en waar tevens later in de middag de prijzen werden uitgereikt.