Katholieke Bond van Ouderen organiseert lezing over het ‘levenseinde’

Fragment sculptuur
Foto: Pixabay

De Katholieke Bond van Ouderen Heerlen-Stad organiseert woensdag 19 februari 2020 om 14.00 uur in de Luciushof een lezing met als thema ‘het levenseinde’.

Dood

De dood lijkt in Nederland nauwelijks nog een taboe. Op de televisie zijn regelmatig heel open en ook confronterende programma’s te zien. Euthanasie komt regelmatig ter sprake en ook de manier waarop mensen uiteindelijk afscheid willen nemen.
Toch betekent dat niet dat er ook daadwerkelijk over wordt gesproken met naasten, laat staan dat er afspraken over worden gemaakt en vastgelegd. Toch zou het goed zijn om zo’n gesprek wel aan te gaan.

Levenseinde

De lezing wordt gegeven via een PowerPoint presentatie, waardoor men een algemene inleiding krijgt over het onderwerp ‘levenseinde’.
Mogelijke eigen wensen komen aan bod, zoals palliatieve sedatie, euthanasie en dergelijke.
Het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven begint vaak te laat en gaat daardoor niet zelden gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om wezenlijke besluiten te nemen.

Brochure

Na afloop krijgt U een uitgebreide brochure mee met informatie over een scala van onderwerpen die weer te maken hebben met ‘levenseinde’.
Bij deze lezing aankomende woensdag zullen drie gespreksleiders aanwezig zijn.
Kortom, ook dit maal zijn weer alle ingrediënten aanwezig om deze door de Katholieke Bond van Ouderen Heerlen-Stad gerorganiseerd lezing tot een interessante bijeenkomst te maken.

Informatie

  • Voor leden van de KBO Heerlen-Stad is deze bijeenkomst gratis, neem wel uw ledenpasje mee;
  • Niet-leden zijn ook van harte welkom en betalen een kleine bijdrage van € 3,00;
  • De lezing duurt ongeveer anderhalf tot twee uur;
  • Er is een pauze waarin een gratis een kop koffie of thee wordt aangeboden door KBO Heerlen-Stad;
  • Locatie: De Twee Gezusters, Luciushof, Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen.

Reacties