Voormalig burgemeester Heerlen koninklijk onderscheiden

Foto: still Youtube

Gouverneur Theo Bovens heeft de heer drs. A.M.G. (Toine) Gresel de versierselen uitgereikt die horen bij een Koninklijke Onderscheiding.

De heer Gresel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn persoonlijke verdiensten in de uitoefening van zijn hoofdfuncties in het openbaar bestuur, gecombineerd met tal van maatschappelijke nevenfuncties.

Loopbaan

Op jonge leeftijd, in 1982, werd de heer Gresel benoemd tot wethouder in de gemeente Veldhoven. In 1989 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Nistelrode, gevolgd door zijn benoeming in de gemeente Sint Anthonis. Van 1997 tot 2004 was hij burgemeester van Dronten en van 2004-2010 burgemeester van Heerlen. In de loop van 2010 werd de heer Gresel benoemd tot bestuursvoorzitter/dijkgraaf van het Waterschap Peel en Maasvallei te Venlo.
Al 35 jaar is de heer Gresel maatschappelijk actief en levert hij een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke vernieuwing, het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn van de burgers in de samenleving. Hij was onder meer lid van de Stuurgroep vernieuwing gezondheidszorg. Deze stuurgroep heeft onder meer geleid tot de oprichting van Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen (GHOR).

Als burgemeester van Heerlen heeft hij het project ‘Operatie Hartslag’ voortgezet. Een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, justitie, verslavingszorginstellingen en gevangeniswezen gericht op het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid in stad en regio. ‘Operatie Hartslag’ bleek een voorbeeldproject te zijn dat ook in andere, vergelijkbare gebieden, toepasbaar was en werd onderscheiden met de titel Best-practise Grootstedenbeleid 2005.

Als voorzitter van het Waterschap Peel en Maasvallei zet hij zich in het bijzonder in op het gebied van duurzaamheid. Onder zijn leiding zijn er nieuwe publiek-private verdienmodellen ontwikkeld die beek- en natuurherstel mogelijk maken. Hij is pleitbezorger van samenwerkingsverbanden tussen waterautoriteiten in de Euregio en hij zette zich voortvarend in voor het verwerven van rijksgelden voor rivierbeveiliging in Limburg.

De heer Gresel was bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, voorzitter van de Stichting Egidius Slangen en bestuurslid van de Internationale Stichting Alzheimeronderzoek (ISAO).

Reacties