Nader onderzoek door gemeente, politie en Openbaar Ministerie

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

De sloopwerkzaamheden die tot nu toe zijn uitgevoerd aan het flatgebouw aan de Van Weerden Poelmanstraat zijn uitgevoerd in opdracht van de politie.

Dit om onderzoek mogelijk te maken naar de oorzaak van de explosie. Dat zogeheten forensisch onderzoek ter plekke is nu afgerond, zo staat in een nieuwsbrief die vanavond aan de omwonenden is verspreid. Politie, Openbaar Ministerie en de burgemeester hebben nu besloten tot een verder diepgaand onderzoek om de oorzaak te achterhalen en zo de onderste steen boven te krijgen (..?).

Omdat bekend was dat op sommige plaatsen in het flatgebouw asbesthoudend materiaal aanwezig was dat vooraf vanwege de onveilige situatie niet kon worden verwijderd, is tijdens de sloop gewerkt met een waternevel. Dit om te voorkomen dat het vrijkomend stof zich onnodig ver kon verspreiden.

Morgen start, in opdracht van de eigenaren van het gebouw Wonen Zuid en Plus Vastgoed, het afvoeren van het puin en de sanering van de grond. Ook wordt nog een klein deel van het gebouw, tot aan het trapportaal, gesloopt vanwege de onstabiliteit. De rest van het gebouw is constructief niet aangetast, en blijft voorlopig staan totdat bekend is wat er met het gebouw en de omgeving zal gaan gebeuren.

Vanwege het licht asbesthoudend materiaal in het sloopafval moet de afvoer daarvan voldoen aan strenge regels, en mede daardoor zullen de opruimwerkzaamheden 1 tot anderhalve week in beslag nemen.

Vanwege de veiligheid is het saneringsgebied met hekken en afzetlinten afgezet. Buiten deze afzetting is er geen sprake van gevaar voor de volksgezondheid.

Reacties