Subsidie voor SprincPlank om meer mensen aan het werk te krijgen

Foto: CCO Public Domain

Stichting Sprinc ontvangt een subsidie van € 113.155,- voor het project SprincPlank. Dit project activeert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan werk te komen of om werk te houden. Potentiële werknemers en werkgevers maken kennis met elkaar en worden hierin intensief begeleid. Er worden telkens 12 kandidaten geselecteerd die in 2 verschillende sectoren gaan werken. Op deze manier maken deelnemers kennis met meerdere werkgevers en soorten werk en leren ze hun eigen competenties kennen.

Pilot

Sprinc ontvangt de subsidie om de pilot van 2019 de komende drie jaar te kunnen voortzetten. In deze periode kunnen bijna 150 mensen meedoen aan het project SprincPlank. “Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de arbeidsmarkt. In de pilot hebben 9 van de 12 deelnemers bij een van de aangesloten deelnemers werk gevonden. Dat biedt kansen op duurzame werkgelegenheidseffecten. Daarom hebben we besloten het project financieel te steunen“, aldus wethouder Martin de Beer. Mensen met een bijstandsuitkering of werkgevers die aan dit project willen meedoen, kunnen contact opnemen met Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP) 045–5666600.

Stichting Sprinc

Stichting Sprinc is het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Platform van Parkstad. De stichting heeft tot doel om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren: zo veel mogelijk mensen met arbeidsvermogen activeren en duurzaam aan het werk krijgen of houden. Het project SprincPlank is voorgedragen voor de Cedris Waarderingsprijs voor ondernemingen, projecten en programma’s die een bijdrage leveren aan het verhogen van arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

FES

De bijdrage voor SprincPlank komt uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) dat in het leven is geroepen om bedrijven aan te trekken, samenwerking te stimuleren en werkgelegenheid te vergroten.

Reacties