Nieuwjaarstoespraak 2020 door waarnemend burgemeester Roemer

Foto: Gemeente Heerlen

Waarnemend burgemeester Roemer hield gisteren voor de tweede keer tijdens zijn Heerlens interim-burgervaderschap een nieuwjaarstoespraak. Doorspekt met kwinkslagen naar de Top 2000 blikte hij, muziekliefhebber pur sang, terug op het afgelopen jaar en gaf hij aandacht aan wat de komende tijd Heerlen gaat brengen.
In zijn toespraak memoreerde hij onder andere dat Heerlen uit haar schulp aan het kruipen is en veerkracht toont. Maar ook negatieve zaken werden aangehaald, zoals de dubbele moord op de Brunssummerheide die hij als een van de absolute dieptepunten van 2019 noemde.

Ook het kindercollege was in SCHUNCK aanwezig en maakte van de gelegenheid gebruik om zich voor te stellen; kinderburgemeester Inaya sprak daarbij kort nog een woordje tot de aanwezigen.

Bijzonder Heerlenaar

Vijf Heerlenaren werden bij deze gelegenheid in het zonnetje gezet als Bijzonder Heerlenaar:

  • Abuzer Cebe;
  • Jan Teunissen,
  • Leonie Eussen,
  • Arend van der Heijden,
  • Wiel Vaessen.

Zij ontvingen een mooie gegraveerde pen, de Heerlense Vlag en een boeket bloemen.

Als afsluiting werd het Heerlens Volkslied gezongen door Paul & Leo (halve finalisten LVK 2020) en Frits Pelt, winnaar van het Heëlesje Sjlagerkonkoer 2020.

Lees onderstaand de gehele nieuwstoespraak en meer informatie over de Vijf Bijzondere Heerlenaren.

Nieuwjaarstoespraak Emile Roemer

Beste mensen van Heerlen. Het is mooi geweest… 2019!

Benieuwd naar de uitdagingen die het nieuwe jaar, een nieuw decennium ons te bieden heeft, is het een goede gewoonte om dankbaar terug te blikken op het afgelopen jaar. Samen met jullie, ons Gemeentebestuur en iedereen die zich op welke wijze dan ook verbonden voelt met Heerlen. Wij zijn tenslotte samen Heerlen, de parel van deze bruisregio.

Maar allereerst: Welkom allemaal, ook aan iedereen die mijn nieuwjaarstoespraak live volgt via social media.
Er zit weer muziek in Heerlen. En dat zal ik, als muziekliefhebber, jullie laten horen. Ben niet bang, ik ga vanavond niet op mijn saxofoon of gitaar spelen, of nog erger zingen. Nee, tussen kerst en nieuw luisterde ik naar een favoriet programma op radio 2, de Top 2000. En ik hoorde nummers die voor mijn gevoel het Heerlen van nu en morgen symboliseren.
Wie in Heerlen werkt, woont, onderneemt of studeert, heeft de toekomst. Hoe die toekomst van Heerlen er gaat uitzien, dat bepalen de burgers voor een groot deel zelf. Door buurtgerichte burgerbetrokkenheid via onze gebiedsregisseurs bijvoorbeeld.
Of door ons kindercollege, dat de stem van de Heerlense jeugd vertegenwoordigt en verdedigt. Volgens een bestuursmodel dat het grote College van Heerlen stiekem een beetje jaloers maakt. De afspraak binnen het kindercollege is namelijk dat de functie van kinderburgemeester rouleert tussen de wethouders. Kom daar maar eens op…..
Het kindercollege stel ik graag aan u voor: Inaya, Sabrina, Fabio en Jasper.
Beste mensen, graag geeft het woord aan onze kinderburgemeester Inaya. Dank aan de Kinderburgemeester.

Tijd voor mijn eerste favoriet uit de Top 2000. Cock Robin met ‘The promise you made’. Op plek 1312. Waarom? Dat laat zich gemakkelijk raden.
Het vertrouwen in de politiek, in het algemeen, kalft af.
Dat is niet goed, dat moet ons voortdurend aan het denken zetten, ook al durf ik wel te zeggen dat ons Gemeentebestuur al aardig wat beloftes heeft ingelost. Samen met gemeente, provincie, rijk en inwoners zijn we heel wat uitdagingen voor 2019 aangegaan.
Er zijn deals gesloten, belangrijke stappen gezet en doelen bereikt. Kleine en grote, zichtbare en onzichtbare.
En ik hoop dat elke burger er iets van heeft mogen voelen. Er zijn heel wat besluiten genomen het afgelopen jaar en dat proberen we met lef uit te dragen.

Over lef gesproken. Heerlen wierp de schaamte van zich af. Schaamte (naast ‘boomers’ het woord van 2019) werkt namelijk verlammend. Dat remt af.
Heerlen kroop uit haar schulp en toonde veerkracht. Schinkel-Zuid en ons stadskantoor gingen tegen de grond. Heerlen kwam positief in beeld door de spectaculaire opening van het station in het Maankwartier, de 65.000 bezoekers aan Cultura Nova, de opening van de expo Basquiat door Hare Majesteit Maxima, een record aantal bezoekers voor het Mijnmuseum en de heropening van het vermaarde Royal theater.
Op 30 mei j.l. kreeg Heerlen de titel Fairtrade Gemeente, een enorme prestatie omdat de eisen om zo’n titel te krijgen erg hoog liggen.

Maar ook de uitbreiding van De Nieuwe Nor, ParkCity Live – een buurtfestival met landelijke uitstraling -, de Raboronde met gele truidrager Mike Teunissen als winnaar, 100 jaar Tot Onderling Genoegen Welten, wat ze een Koninklijke erespeld heeft opgeleverd, én Wintertijd, dat Heerlen weer tot de gezelligste kerststad van de regio heeft gemaakt. Ruim 300 evenementen in Heerlen het afgelopen jaar. 300 !!!!

Vraag je me nu welke Top 2000-favoriet hier bij past, dan ga ik voor ‘Dream on’ van Aerosmith op nummer 238. Omdat Heerlen het lef heeft dromen na te leven en te verwezenlijken en daar trots op te zijn.
Heerlen barst van het lef. Al zeg ik het zelf. Lef dat is beloond met de Regiodeal, die Heerlen en de regio financiële armslag geeft om uitdagingen op sociaal economisch terrein aan te gaan. 40 miljoen is ‘getrokken’ uit de regio-envelop van het Rijk met als primair doel een herstructurering en verduurzaming in wonen en winkelen.
Een impuls die ons beweging zet. Ons de uitgelezen kans geeft om door te pakken. En om met minder geen genoegen te willen nemen. En ik zeg er tegelijk bij richting Den Haag. Heel goed dat deze erkenning voor onze uitdagingen en kansen gegeven is, maar dit verdient wel een vervolg. Ook de komende jaren is de steun vanuit Den Haag hard nodig om onze forse uitdagingen aan te kunnen blijven pakken. Heerlen rekent op die steun.
Kortom beste mensen. Heerlen leeft. Er gebeurt van alles. Heerlen is ‘Alive and Kicking’. Dit jaar op nummer 500 in de Top 2000. En door wie ook alweer? Juist ja… The Simple Minds.

Ik ga door met de notering op plaats 1909. Mijn provinciegenoot Guus Meeuwis, toen nog met Vagant, en wie raadt het al…? ‘Kedeng, kedeng’. Officieel heet zijn hit ‘Per Spoor’.
Zijn top 2000-hit symboliseert onze IC-lobby, die vruchten schijnt af te werpen. Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag dat heel Holland….. vanaf Amsterdam via Heerlen naar Aken kan sporen.
‘Noa ’t Zuuje’ om nog maar een Top 2000-hit uit mijn lijstje te nemen. Ik rij haast elke dag noa ’t zuuje, naar Heerlen, waar het voor mijn gevoel te doen is. Waar de tegenslagen uit het verleden juist zorgen voor veerkracht. Daar ben ik trots op. En dat mogen jullie ook best zijn.

Maar helaas schijnt niet altijd de zon. Waar ik niet trots op ben, is onze positie op de misdaadmeter van de krant het AD. Verklaarbaar door onze grenspositie, maar onacceptabel. De dubbele moord op de Brunssummerheide vormt daarbij het absolute dieptepunt voor 2019. Criminaliteit, geweld en pestgedrag passen niet bij Heerlen en ik zal er ook alles aan blijven doen om daar telkens weer bovenop te zitten. Geen enkel middel zal ik onbenut laten als dit helpt tegen de overlast.

De hoogste binnenkomer in de Top 2000 is Rollercoaster. Danny Vera schrijft daarmee geschiedenis. Ik zie deze topnotering als een afspiegeling van Nederland in 2019. We hebben nog nooit zoveel gestaakt, geprotesteerd en gediscussieerd.
2019 was het jaar van de stikstofcrisis, de gele hesjes, opnieuw de zwarte pieten perikelen, de Brexit, klimaatdrammers, vuurwerk voor- en tegenstanders, bezorgschaamte, PFAS, de plastic soep, integratiezorgen, Natura 2000-gebieden. Kortom, we rolden van de ene in de andere maatschappelijke discussie met toenemend kopieergedrag als actiemiddel.
De bouwers volgden de boeren, het onderwijs de zorg of was het andersom. Dat mag en hoort bij onze vrijheid, die we al 75 jaar mogen vieren. Maar het moet wel aanzetten tot denken wanneer zoveel groepen zich al jaren onvoldoende gehoord voelen. Wanneer zoveel mensen zich zorgen maken en ’t gevoel hebben in de steek te zijn gelaten.

Terug naar huis

2020 daagt ons opnieuw uit. Heerlen is klaar voor een nieuw jaar, maar ook – ik memoreerde het al in het begin van mijn toespraak – voor een nieuw decennium.
Negativisme en een twijfelend economisch vertrouwen helpen ons niet vooruit en zijn niet nodig. We timmeren flink aan de weg. Met de uitdagingen in ons centrum.
Met steeds meer mensen aan werk helpen en gezinnen uit de armoede krijgen zodat kinderen in een veilige omgeving mét kansen kunnen opgroeien.
Klimaat en milieu vragen ook om serieuze aandacht en maatregelen. Onze mobiliteitsvisie met duurzame fietsverbindingen haakt daar op in. Net zoals de innovatie rondom onze mijnwaterenergie.
De RWTH uit Aken komt naar Avantis, waarmee Heerlen een tweede Universiteit rijk wordt.
Welke Top 2000-hit hierbij past? Ik hou het op ‘Als de rook om je hoofd is verdwenen’ van Boudewijn de Groot. Past perfect bij de geslaagde transitie van dampende mijnindustrie naar innovatieve kenniseconomie.
Heerlen is een onderwijsstad. Niet voor niets staat het hoog op onze bestuursagenda. Ongeacht waar iemands wieg heeft gestaan, vindt hij of zij geschikt onderwijs in Heerlen. Van primair onderwijs in de modernste vorm tot het meest innovatieve onderwijs zoals Brightlands.
Medische zorg blijft een aandachtspunt waar wij als gemeente sterk op inzetten.
Heerlen staat internationaal bekend als een ideale voedingsbodem, zeg maar vestigingsplaats, voor kennisinstituten en multinationals bedrijvig in de gezondheidszorg. Van medicamenten tot innovatieve hulpmiddelen.
Binnen onze MedTech-innovatiedrang past de nog maar pas getekende intentieverklaring om ter verdere versterking van onze Medisch Technologische sector Heerlen een vestiging in München te realiseren. Een tastbaar bewijs dat Heerlen tot de wereldtop binnen de MedTech-sector hoort.
Het nieuwe concept van het Mijnmuseum past ook binnen kennisoverdracht. Dit jaar verhuist het museum naar de binnenstad. Naar een plek met een mijnverleden, namelijk het pand Kneepkes, dat een voormalig mijnwerkerswarenhuis was. Gelegen aan de Dokter Poelsstraat.
Bij deze ontwikkeling (en die van Heerlen in het algemeen) hoort ‘Don’t stop believin’ van de Amerikaanse rockband Journey. Dit jaar op nummer 122 in de Top 2000.

Hebben we in 2020 óók nog iets te vieren? Maar zeker! Om te beginnen de vasteloavend, waar ik als Brabander verliefd op ben geworden. In Heerlen regeert de kersverse hoogheid stadsprins Erik de 1e (uit Heerlerheide!). Ondertussen maakt de bemanning van de Blauw Sjuut zich op om de woelige baren in de carnavalsvierende Euregio te trotseren en zorgt ons Gemeentebestuur er opnieuw voor dat Limburgs grootste carnavalsoptocht in alle huiskamers komt.
Heel Hoensbroek staat te popelen om hun nieuwe stadsprins te verwelkomen. Dat gebeurt overigens komende zaterdag in kasteel Hoensbroek. En is zo goed als uitverkocht!
Voor mij sluit hier een lokale evergreen bij aan, die niet in de Top 2000 staat, maar die ik categoriseer als mijn vrije keuze als een wijze lijfspreuk: ‘Geneet van ’t Leave’ van Sjef Diederen, die daarmee in onze harten voortleeft.
Wat valt er nog meer te vieren? Cultura Nova bestaat 30 jaar, De Nor wordt 50 en Schrit-tmacher viert 25 jaar. Bij dit laatste wil ik heel even stil staan. Dit festival neemt je mee op reis door de verschillende danswerelden en de Euregio. Aken, Eupen, Kerkrade en Heerlen bieden vijf dagen een podium voor dans en een uitgebreid randprogramma. Internationale topgezelschappen komen naar deze regio. Dat onze premier Mark Rutte dit festival komt openen zegt genoeg.
Ik kijk ook met veel plezier uit naar de opening van ons Maankwartier, waarmee sinds de komst van de Romeinen een nieuwe mijlpaal wordt gemarkeerd in de rijke historie van Heerlen. 2020 is ook het IBA-jaar. Het laat ons zien hoe deze regio bruist en een nieuwe, verfrissende wind waait door Heerlen en omgeving. Een ‘Wind of Change’, om bij de Top 2000 te blijven. Nummertje 283, een klassieke slow van The Scorpions.

Ik heb diepe waardering voor de manier waarop we het afgelopen jaar samen alle uitdagingen zijn aangegaan. Hoe we samen, vrijwilligers, ondernemers, inwoners, verenigingen en bestuurders, de schouders hebben gezet onder een veiliger Heerlen. Door de kracht van deze samenwerking hebben we het hoofd kunnen bieden aan problemen die een stad als Heerlen onvermijdelijk en soms onverwacht met zich meebrengt.
Ik noem wietteelt, die we samen met negen andere gemeenten binnen het landelijke experiment willen legaliseren. Ik noem het project Hennep Aanpak Parkstad, waar we met samen met succes illegale hennepteelt en drugslabs weten te ontmantelen.
Ik noem de aanpak van zware woonoverlast rond de Saffierflat en Auroraflat. Samen op weg naar een ‘Peacefull easy feeling’, een van mijn favoriete nummers van The Eagles. Dit jaar nieuw op plek 1886 in de Top 2000.
Maar vanaf deze plek wil ik graag alle hulpverleners, politie, BOA’s, handhavers, brandweer en zorgverleners enorm bedanken voor hun inzet.

Er gaat geen dag voorbij zonder de woorden klimaat, milieu of duurzaamheid. Ook in Heerlen. Het is een thema dat ons allemaal raakt. Bestuurders en burgers. Heerlen wil trendsettend zijn in de voorbereiding van de energietransitie in deze regio.
Hoe kunnen we participeren op klimaatveranderingen, wateroverlast indammen, hittestress terugdringen en grondstoffen optimaal hergebruiken? Hoe gaan we verder met mijnwater en is windenergie een optie? En hoe kunnen we dit samen met onze burgers invullen? Het zijn belangrijke uitdagingen waar we het komend decennium allemaal voor staan en samen voor moeten gaan.
Heerlen is in april gastheer van de Energie Cities Conference. Dertig Europese landen zullen hier in Heerlen te gast zijn en Eurocommissaris Frans Timmermans zal bij deze gelegenheid zijn visie delen op duurzaamheid en de Europese Green Deal.
Hier sluit voor mij maar een Top 2000-hit op aan: ‘The Earth Song’ van Michael Jackson.

Er is en wordt hard gewerkt in Heerlen.
Daar ben ik trots op en mogen jullie ook trots op zijn. Daar mag de vlag voor uit. De Heerlense vlag !

Vijf Bijzondere Heerlenaren

Tot slot. Vandaag wil ik ook de vlag uithangen voor vijf Bijzondere Heerlenaren. Inwoners die me inspireren en het Heerlens DNA op de juiste wijze overdragen. Ook al zijn ze niet allemaal in Heerlen geboren. Ze weerspiegelen het ‘Wij zijn Heerlen’-gevoel en dragen dit met verve uit. Heerlenaren waar we de vlag voor mogen uithangen als een soort eerbetoon.

Neem ABUZER CEBE. Hij vertelde dat de liefde hem naar Heerlen bracht. Hij integreerde en leerde Nederlands door voor de buurt te gaan koken. Dat ging zo goed, dat hij vier jaar geleden zijn eigen afhaalrestaurant aan de Willemstraat opende. Met eten zoals hij dat gewend was om bij hem thuis te doen. En bijzonder in de smaak valt bij al zijn klanten. Als ondernemer neemt hij zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en nodigt mensen – die het door bewindvoering of schuldbemiddeling moeilijk hebben – uit voor een kerstmaaltijd. Aan huis bezorgd. Het Ondernemershuis Heerlen heeft Abuzer benoemd tot een van de ambassadeurs om het ondernemerschap in Heerlen te promoten.

JAN TEUNISSEN heeft zijn ziel en zaligheid verpand aan oud Heerlen en de stadsbegraafplaats aan de Akerstraat. Hij laat met kleurrijke anekdotes de geschiedenis van Heerlen herleven. Zijn credo ‘zonder verleden, geen toekomst’ zet hij om in daden. Hij zorgt ervoor dat we het verleden van Heerlen niet vergeten. En dat oud Heerlen ‘in the picture’ blijft door zijn rondleidingen, zijn boeken over oud-Heerlenaren en de jaarlijkse heemkundekalender. Weer of geen weer, leidt hij samen met zijn vrouw Elly – zijn steun en toeverlaat – geïnteresseerden rond door Heerlen. Kosteloos en met hartverwarmende verhalen over ‘zijn’ stad. Jan en Elly zijn Heerlen.

WIEL VAESSEN, is mijn collega-burgemeester van Benzenrade. Tenminste dat heb ik me laten vertellen. Klopt dat?
Wiel is een pur sang gemeenschapsmens, die als kerkmeester, bestuurslid en begeleider van de processie het buurtschap Benzenrade verbindt. En was jarenlang actief als voorzitter en penningmeester van het kerkbestuur in Welten. Maar ook binnen het Buurtgericht Werk en het Gemeenschapshuis van Welten. Betrokken en begaan met het wel en wee van de inwoners van Welten-Benzenrade. Een verbinder, die deze gemeenschap tot een van de meest hechte binnen onze gemeente maakt.

LEONNIE EUSSEN verdient haar titel Bijzondere Heerlenaar aan haar tomeloze inzet voor ouderen. Wekelijks brengt ze een bezoekje aan ouderen en is een onmisbare spil bij het vermaarde Daagje Uit. Niet alleen neemt ze de administratieve taken op zich, ze helpt mee met de lunchpakketten en zet haar eigen auto in voor een onvergetelijk Daagje Uit. Daarnaast zet ze zich in voor de kerstmarkt van Woonzorgcomplex Corisberg en het FSI-concert in het Parkstad Limburg Theater. Met veel plezier zet ze jaarlijks vele Heerlenaren in het zonnetje. Vandaag sta jij, Leonnie, voor een keer in het zonnetje.

Bij AREND VAN DER HEIJDEN is iedereen welkom aan zijn gedekte tafel. Hij is de initiatiefnemer van Caritas 045, een lokale afgeleide van de landelijke liefdadigheidsinstelling Caritas. Als kok voor Cultura Nova weet Arend van wanten. In het Juphuis van Heerlerheide laat hij mensen die het moeilijk hebben een vorkje prikken. De ingrediënten van zijn gerechten worden gedoneerd door kerkgangers, sympathisanten en sponsoren. Een verbindend sociaal initiatief dat mensen ook uit de eenzaamheid haalt. Eenzaamheid is ook armoede, zo meent Arend zelf. Inmiddels zit iedere dinsdag het Juphuis helemaal vol. Ik mocht de eerste avond aanschuiven en ben erg onder de indruk van dit bijzondere initiatief. Hij denkt al na over een tweede initiatief in Heerlen.

Vijf sterren, die ik niet alleen symbolisch wil eren met Coldplay’s ‘A skyfull of stars’ tegen het decor van ons Maankwartier. Nummer 146 overigens van de Top 2000. Maar live en in het echt met ons Heerlens volkslied. Gezongen door onze eigen Paul & Leo (halve finalisten LVK 2020) en Heerlense schlagerwinnaar 2020: Frits Pelt.
Laten we, samen met deze kanjers, in 2020 van Heerlen een tophit maken met een boodschap die niet alleen Heerlen, Parkstad of Limburg beroert. Ook de Randstad, de Euregio en Europa.
Laten we op lokaal niveau doorpakken op kansarmoede en samen leven. Dwars door alle leeftijden, culturen en geaardheden heen.
Laten we er samen een mooi, duurzaam en vooral gezond jaar van maken. Een jaar waarin we successen 366 dagen vieren en dit trots tonen met Heerlens vlagvertoon. ‘Hang de vaan oet !’

V.l.n.r.: Abuzer Cebe, Arend van der Heijden, Wiel Vaessen, Jan Teunissen, en Emile Roemer. Leonie Eussen ontbreekt op de foto.

Reacties