Fietsenstalling station Heerlen opnieuw in onderzoek

Archieffoto van het pand waarin de fietsenstalling is gepland
Foto: Google Streetview

Of er binnen afzienbare tijd een fietsenstalling gerealiseerd kan worden aan de centrumzijde van het nieuwe station moet nog eens goed worden onderzocht. Vorig jaar november kocht de gemeente Heerlen het pand aan de Parallelweg 2/2a, met als doel hier een gecombineerde bewaakte fietsenstalling mogelijk te maken voor zowel het station als het aangrenzende deel van de binnenstad. In totaal zouden daarin zo’n 700 tot 1000 stallingsplekken kunnen worden gerealiseerd.

Fors duurder dan begroot

Maar een studie door Movares die deze mogelijkheid en de daarbij behorende kosten in kaart bracht wees uit dat dit een bijzonder kostbare zaak gaat worden. Daar waar de gemeente in eerste instantie een bedrag van rond de 7,5 ton begrootte, kwam Movares uit op bijna 3,5 miljoen euro: circa € 2,2 miljoen bouwkosten met daarnaast nog eens € 1,2 miljoen aan engineerings- en overige kosten.
Het pand moet technisch en constructief behoorlijk worden aangepast om te kunnen voldoen aan de ontwerpvoorschriften. Daarnaast moeten er in dit huidige kantoorpand de nodige maatregelen genomen worden waarmee de bovenliggende kantoorlagen het huidige, en vereiste energielabel C kunnen behouden.

Vervolgonderzoek: sloop en herontwikkeling?

De gemeente wil nu gaan onderzoeken of de sloop van het huidige pand en realisatie van een volledig nieuwe rijwielstalling op de betreffende locatie een alternatief is. In dat geval hoeft er geen rekening gehouden te worden met de beperkingen van het huidige pand. Bijkomstig voordeel is dat dan gelijk weer een behoorlijk aantal ‘kantoormeters’ aan de Heerlense binnenstad wordt onttrokken, een van de doelstellingen binnen het programma ‘Urban Heerlen’.

Een eventuele herontwikkeling van het perceel zou een betere aansluiting van functies op deze locatie opleveren en een meer bij het Maankwartier passende bouwstijl. Daarbij zou de gemeente zich niet hoeven te beperken tot louter een rijwielstalling, maar kan gezocht worden naar een combinatie van andere functies, die dan tevens bijdragen aan de financiële haalbaarheid.
De NS, eigenaar van de grond, zou bereid zijn hieraan mee te werken. Ook financieel, als dat concept tenminste een voorziening oplevert die het comfort en de beleving van de treinreiziger verbetert.

Aansluiting op Maankwartier

Daarnaast heeft de eigenaar van het naastgelegen pand aan de Parallelweg 2B, dat in naam al omgedoopt is tot ‘Maanstaete’, aangegeven dat ook hij de uitstraling van zijn pand meer wil laten aansluiten op Maankwartier. Dat heeft echter pas het gewenste effect wanneer het tussengelegen pand, het beoogde pand voor de fietsenstalling aan de Parallelweg 2/2A, opnieuw wordt ontwikkeld. Zo ontstaat er een mooie aansluiting en overgang van Maankwartier op het omliggende gebied.

Reacties