‘Trambaanfietsroute’ tussen Maastricht en Aachen van de baan

Viaduct van de Stoomtramlijn Maastricht-Vaals nabij de forellenkwekerij in Gulpen, 1938.
Foto: Fotocollectie RHCL Maastricht.

De aanleg van een nieuwe fietsroute tussen Maastricht en Aachen, de Trambaanfietsroute, gaat niet door.
Gemeente Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Witten, Vaals en Provincie Limburg hebben besloten om niet verder te gaan met dit project door een gebrek aan bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.

Op dood spoor

De besturen volgen daarmee het advies van de Stuurgroep Trambaanfietsroute op om na vier jaar het project te beëindigen. De gemeenten en Provincie tekenden in 2015 een intentieverklaring om samen een nieuw fietspad te realiseren. Een aantrekkelijke en veilige fietsroute tussen Maastricht en Aachen met aansluiting op langeafstandsfietsroutes in België en Duitsland.

Trambaanfietsroute

Er was vanaf het begin verzet tegen het project. Daarom werd het tracé op diverse punten aangepast. Er werden andere routes voorgesteld, geen extra verharding toegepast en natuurgebieden werden vermeden. Deze aanpassingen en ook een burgerparticipatietraject hebben de weerstand van om- en aanwonenden niet weggenomen.

Historisch tracé

De fietsroute was vooral bedoeld om een impuls te geven aan de lokale economie. De route zou over het tracé van de tramlijn uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gaan. Een stukje historie van de stoomtram zou hierdoor zichtbaar worden. Vanwege het relatief vlakke terrein van het tracé zou dit ook erg geschikt zijn als fietsroute.

Reacties