Deskundigen PBC en ouders nader gehoord in strafzaak Thijs H.

Foto: Rechtbank Limburg

Dinsdag 17 december vond een regiezitting plaats in de strafzaak tegen Thijs H., de man die wordt verdacht van het doden van een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes en van het doden van een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man op de Brunssumerheide.
Tijdens deze regiezitting is onder andere gesproken over de stand van het onderzoek. Ook heeft het openbaar ministerie zijn onderzoekswensen kenbaar gemaakt.
De verdediging van Thijs H. had geen verzoeken.
Op de verzoeken van het openbaar ministerie heeft de rechtbank het volgende beslist.

Deskundigen en getuigen

Aan de deskundigen van het Pieter Baan Centrum die over de verdachte hebben gerapporteerd zullen schriftelijke vragen worden gesteld over hun bevindingen, conclusies en adviezen. Zij zullen daarna gehoord worden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak op de openbare zitting.

De ouders, de zus en de ex-vriendin van de verdachte zullen door de rechter-commissaris worden gehoord als getuige. Het zal daarbij onder meer gaan over de toestand van de verdachte zoals die bij het onderzoek door het Pieter Baan Centrum naar voren is gekomen.
Deze verhoren door de rechter-commissaris zijn niet openbaar.

Vervolg

Op maandag 16 maart 2020 volgt een pro-formazitting waarin de voortgang van het onderzoek wordt besproken. Deze start om 10.00 uur.
Voor de inhoudelijke behandeling wordt op dit moment naar een geschikt moment gezocht in de tweede helft van juni 2020. Deze data worden op een later moment bekendgemaakt.

Reacties