3 Februari Stichting de NOR 50 jaar: ‘De NOR op straat?’

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Met vier openbare avonden “50 Jaar Stichting De NOR verteld” belicht de NIEUWE NOR vanaf januari 2020 haar boeiende geschiedenis.
Samen met betrokkenen uit elke tijd en in samenwerking met stadshistoricus Michel Lemaire, schetst het podium een beeld van de vier periodes waarin de culturele organisatie zich bevond en hoe het zich ontwikkelde tot het huidige poppodium aan de Pancratiusstraat in Heerlen.

De NOR op straat?

Op maandag 3 februari 2020 vindt de tweede avond van dit vierluik plaats, ook nu weer in het café van de NIEUWE NOR aan de Pancratiusstraat in Heerlen.
Thema van deze tweede avond: De NOR op straat? [1982 – 1995]

Een wereld in crisis. Ook de continuïteit van De NOR staat onder druk.
Bij de medewerkers zijn er zorgen over huisvesting, er zijn gemeentelijke discussies over de subsidie, maar ook wint de stichting een kort geding tegen de gemeente.
Het stadsbestuur lijkt druk bezig met het realiseren van nieuwbouw, maar dat zou nog een hele tijd duren.
Hoe kijken de betrokkenen van toen tegen deze periode aan? Welke acties werden ondernomen? Wat was Hart voor Heerlen? En… hoe kwam het uiteindelijk toch goed?

Agenda

De volgende avonden worden gehouden op:

  • Maandag 17 februari 2020: IJzerwarenhandel Schmitz [1996 – 2006]
  • Maandag 9 maart 2020: poppodium NIEUWE NOR [2007 – 2019]

Reacties