13 Januari eerste avond “50 Jaar Stichting De NOR verteld”

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Met vier openbare avonden “50 Jaar Stichting De NOR verteld” belicht de NIEUWE NOR vanaf januari 2020 haar boeiende geschiedenis.
Samen met betrokkenen uit elke tijd en in samenwerking met stadshistoricus Michel Lemaire, schetst het podium een beeld van de vier periodes waarin de culturele organisatie zich bevond en hoe het zich ontwikkelde tot het huidige poppodium aan de Pancratiusstraat in Heerlen.

Het ontstaan van DE NOR

Op maandag 13 januari 2020 vindt de eerste avond plaats in het café van de NIEUWE NOR aan de Pancratiusstraat in Heerlen.
Thema van deze eerste avond: Het ontstaan van DE NOR [1969 – 1981]

De maanlanding, Woodstock, de bezetting van het Maagdenhuis, Leny Kuhr als winnares van het Songfestival, de mijnsluiting…
1969 is een iconisch jaar in de wereldgeschiedenis, voor popmuziek én voor de Oostelijke Mijnstreek.

Een groepje Nederlandse studenten dat in Aachen studeerde nam het initiatief om De NOR op te richten.
Wat dreef en inspireerde hen? Wat was hun ambitie met De NOR? Hoe stond de politiek tegenover de komst? En waar komt de naam vandaan?

Het zijn de vragen die centraal staan tijdens deze eerste avond in een reeks van vier.

Agenda

De volgende avonden worden gehouden op:

  • Maandag 3 februari 2020: De NOR op straat? [1982 – 1995]
  • Maandag 17 februari 2020: IJzerwarenhandel Schmitz [1996 – 2006]
  • Maandag 9 maart 2020: poppodium NIEUWE NOR [2007 – 2019]

Reacties