Definitieve puntenaftrek en geldboete voor Roda JC

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De Onafhankelijke Beroepscommissie Licentiezaken Betaald Voetbal heeft het beroep van Roda JC Kerkrade inzake de puntenaftrek wegens het in strijd handelen met de licentieregels afgewezen.
Dit betekent dat het totaal aantal punten dat door Roda JC tot nu toe bij elkaar is gespeeld (19), per direct wordt verminderd met drie punten.
Tevens moet de club een geldboete betalen ter grootte van €12.500,-

Motivering Beroepscommissie

De Beroepscommissie vermindert het puntentotaal definitief met drie punten als gevolg van het overtreden van het Licentiereglement en de Richtlijn wijziging zeggenschap.
Specifiek gaat het erom dat voormalig beoogd grootaandeelhouder Garcia De la Vega zonder voorafgaande toestemming van de Onafhankelijke Licentiecommissie Betaald Voetbal meer dan 25% van de aandelen/zeggenschapsrechten in Roda JC heeft verkregen.

De geldboete wordt definitief opgelegd als gevolg van het niet voldoen aan de informatie- en meldplicht en voor het niet voldoen aan de kwaliteitseisen (1,4,6) uit de Richtlijn waarborgen onafhankelijkheid en continuïteit licentiehouder.

De drie punten gaan af van de totaalstand; niet van het puntenaantal van de huidige én aankomende periodes.

Definitieve uitspraak

Tegen deze uitspraak van de beroepscommissie kan géén beroep worden aangetekend; hetgeen de uitspraak een definitief karakter geeft. De club zal géén commentaar geven inzake dit dossier.

Reacties