Gezonder eten en meer bewegen op school

Foto:

Ruim 1200 kinderen in Parkstad gaan met ingang van 1 november aanstaande 4 jaar lang naar een ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’. Dat zijn scholen met een langere lesdag en met veel aandacht voor gezonde voeding, sport en beweging evenals culturele activiteiten.

Het draagvlak voor dit unieke onderwijsconcept blijkt bijzonder groot. Een groot deel van de ouders en leerkrachten heeft volmondig ‘ja’ gezegd tegen het project.

Dit is meegedeeld door de initiatiefnemers: de onderwijsstichting MOVARE, de Universiteit Maastricht en de GGD-Zuid-Limburg, gesteund door de Provincie Limburg.

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is, net als de ontwikkeling van de 4 campussen in onze provincie, een Kennis-As Limburg project. Hierbij wordt in de komende jaren € 600 miljoen gestoken in de Limburgse kenniseconomie door onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, Rijk en de Provincie Limburg. Met de Gezonde Basisschool van de Toekomst willen de initiatiefnemers de gezondheid van de inwoners van Parkstad verbeteren. Want als je beter in je vel zit, presteer je beter, zo is de achterliggende gedachte van dit initiatief.

Voor kinderen, ouders en leerkrachten verandert er nog al wat. Twee scholen met 600 leerlingen (De Carroussel en Gravenrode/Schaesberg in Landgraaf) doen mee aan het volledige pakket. Het dagprogramma wordt iets verlengd, leerlingen krijgen een langere middagpauze. In de middagpauze ontvangen alle kinderen een gezonde lunch, en een gevarieerd programma van sport, spel, beweging, cultuur en leuke lessen over gezonde voeding. De buitenschoolse opvang is ook nauw betrokken, waardoor kinderen al (facultatief) vanaf 07:30 de dag kunnen beginnen met een gezond ontbijt. Daarnaast doen twee scholen alleen mee met het beweegpakket, dus zonder voeding. Verder doen ook vier controlescholen in Parkstad mee aan het onderzoek. Hier worden geen veranderingen in de dagindeling, beweegritme of voeding doorgevoerd. Wetenschappers van de universiteit kunnen straks zien wat de effecten zijn van het volledige pakket en alleen het beweegpakket in relatie tot de controlescholen. Er zullen data worden verzameld over onder meer de gezondheidstoestand, sport- en cultuurdeelname, citoscores, opvoeding en de sociaal economische situatie van de ouders.

Een dertigtal wetenschappers van de Universiteit Maastricht begeleidt het project onder leiding van professor dr. Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde. ‘Op de scholen komt meer structuur met voldoende tijd voor leren, sport, bewegen en aandacht voor gezonde voeding. Wij denken dat het voor kinderen én ouders minder stress oplevert en bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven,’ zegt Van Schayck. In 2020 wordt het project afgesloten met een wetenschappelijk symposium waarop de resultaten bekend worden gemaakt.

Andrew Simons, projectleider van Movare is blij dat ouders en leerkrachten het concept omarmen. ‘Liefst 87% van de ouders en 100% van de leerkrachten stemt in op basisschool Carrousel en Schaesberg/Gravenrode. Tijdens de uitvoering zullen we ouders en leerkrachten nauw blijven betrekken bij de uitvoering en de evaluatie.’ MOVARE heeft de afgelopen maanden ouders en leerkrachten uitgebreid geïnformeerd over het project en de invulling ervan.

‘Meedoen is gezond’, zegt directeur Fons Bovens van de GGD Zuid-Limburg. ‘Dit project past precies in wat de GGD voorstaat: preventie, dichtbij maar vooral het versterken van de eigen kracht, van de zelfredzaamheid van zowel kinderen als ouders.’

De kosten worden geraamd op circa € 20 miljoen. De Provincie Limburg staat daarbij voor een deel aan de lat. Gedeputeerde Peter van Dijk van Zorg en Welzijn: ‘Dit project sluit naadloos aan op een oproep van het Limburgs Parlement om alles in het werk te zetten om de gezondheidsachterstand in Parkstad weg te werken. En wellicht kunnen we met deze aanpak ook nog een voorbeeld worden voor de rest van het land.’

Naast de initiatiefnemers diverse samenwerkingspartners betrokken bij dit project: MUMC+, Gemeente Brunssum, Gemeente Landgraaf, Stichting Humanitas Kinderopvang, The Move Factory, Huis voor de Sport , Park ter Waerden, Stichting Peuterwerk Landgraaf, Stichting Kinder Opvang Kerkrade, Stichting Speeltuinwerk Limburg, Sodexo Nederland en DSM.

Voor meer informatie zie de website www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl