Geen sprake van veranderde inzichten over inrichting ziekenhuizen

Foto: Atrium-Orbis

De Raad van Bestuur van Atrium-Orbis is het oneens met de Ouderenpartij Heerlen en de Seniorenraden Parkstad Limburg. Laatstgenoemden zijn van mening dat de afspraak, dat er in Heerlen en Sittard-Geleen 2 volwaardige ziekenhuizen blijven, door Atrium-Orbis geschonden is.

Volgens David Jongen, voorzitter van de Raad van Bestuur, is er geheel geen sprake van veranderde inzichten of van ‘het breken van beloften’ over de inrichting van beide locaties na de fusie. Voorafgaand aan de fusie is hierover uitgebreid en meerdere malen gecommuniceerd, ook met B&W van Heerlen. Wel is het volgens Jongen begrijpelijk dat partijen met veel vragen kampen nu die fusie voor iedereen concreter wordt. Atrium-Orbis zal de komende tijd dan ook vaker uitleggen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt, maar kan pas écht toelichten wat de veranderingen betekenen voor patiënten en medewerkers als alle plannen concreet zijn en de interne adviesorganen, zoals VAR, (C)OR en Cliëntenraden, hierin zijn gekend.

2 volwaardige locaties

Bij het samengaan van beide locaties tot het nieuwe ziekenhuis was en is het uitgangspunt dat er in Heerlen en Sittard-Geleen 2 volwaardige ziekenhuislocaties blijven bestaan. Dat betekent onder meer dat beide locaties 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikken over een Spoedeisende Hulp, een volwaardige Intensive Care en goed geoutilleerde operatiekamers. De poliklinische voorzieningen blijven bovendien in de meeste gevallen op beide locaties beschikbaar voor intake en nazorg.

Patiëntgerichte centra

Kern van de fusie is het samenstellen van ‘klinische’ patiëntgerichte centra. Daarbij wordt de zorg zo evenwichtig mogelijk over beide locaties verdeeld. Heerlen en Sittard-Geleen krijgen daarbij allebei hun eigen accenten. Dat betekent dat in Heerlen vooral de zorg wordt geconcentreerd die acuut en complex is. Sittard-Geleen zal zich voornamelijk richten op planbare zorg. Deze indeling vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van beide hoofdlocaties.

13 patiëntgerichte centra

Uiteindelijk moeten binnen 5 jaar 13 patiëntgerichte centra ontstaan waarin de zorg afgestemd is op de belangen, behoeften en beleving van de patiënt. Een belangrijk winstpunt is dat complexe zorg door de komst van de centra behouden kan blijven. Door het bundelen van zorg kan Atrium-Orbis blijven voldoen aan de steeds hogere kwantitatieve en kwalitatieve normen die in toenemende mate worden opgelegd door Inspectie voor de Volksgezondheid, beroepsverenigingen van medisch specialisten en/of zorgverzekeraars.

De Raad van Bestuur heeft de vragen van het Heerlense gemeentebestuur inmiddels uitgebreid schriftelijk beantwoord.

Reacties