Positief resultaat Jaarrekening 2014

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

De gemeente Heerlen sluit de Jaarrekening 2014 af met een positief resultaat van €13.771.710.-.

Dit stelt de gemeente Heerlen in staat om buffers op te bouwen voor toekomstige tegenvallers. In de begroting 2015 was al rekening gehouden met een meevaller van 1,5 miljoen euro, die nu uit dit positief resultaat daadwerkelijk kan worden afgedekt. Verder zet de gemeente bijna 1,9 miljoen apart voor eventuele tegenvallers op de bijstandsuitkeringen, en 3,2 miljoen voor de transities op het Sociaal Domein. Ook gaat €2.555.000,- naar het potje ‘algemene reserve’ om de algemene financiële positie van de gemeente te verbeteren.

Meevallers

2014 was financieel een zwaar jaar voor de gemeente, omdat er een structurele bezuinigingsopdracht lag van 4 miljoen euro op basis van de naar beneden gestelde uitkering van het Rijk. Dankzij een aantal meevallers viel het resultaat over het jaar 2014 uiteindelijk toch nog positief uit. De financiële meevallers kwamen onder meer doordat het aantal bijstandsuitkeringen en de afrekeningen van het Rijk positiever uitvielen dan begroot. De afwikkeling van het faillissement van Licom zorgde voor een meevaller van 3 miljoen euro.

Belangrijke ontwikkelingen in 2014

2014 was natuurlijk het jaar van de verkiezingen, een nieuwe raad en een nieuw college. Ondanks de bestuurlijke wijzigingen heeft de gemeente de vaart en de ambitie in belangrijke dossiers weten te houden. In 2014 speelden onder meer de voorbereidingen op de drie decentralisaties, de ontwikkeling van de Smart Services Campus en op de valreep de spectaculaire opening van het Jaar van de Mijnen.

De 3 decentralisaties

De voorbereidingen op de 3 decentralisaties vroegen in 2014 veel van de gemeente en haar medewerkers, maar het is gelukt om de organisatie op 1 januari 2015 klaar te hebben voor de nieuwe werkwijze rondom zorg, werk en jeugdzorg. Ook in 2015 zal de overgang van het Rijk naar de gemeente en de praktische organisatie nog volop aandacht vragen.

Centrum en herstructurering

In 2014 werd de MSP allee voor het grootste deel gerealiseerd en ging de bouw van de BMV’s Molenberg en Aldenhof van start. In het centrum werden onder meer de bouwactiviteiten rond het Maankwartier steeds meer zichtbaar. Een belangrijke economische impuls was het ontstaan van plannen voor een derde Zuid-Limburgse campus: de Smart-Services campus.

Financieel perspectief voor de toekomst

Het college verwacht niet dat de financiële problemen structureel zijn opgelost. Op basis van de meicirculaire van het Rijk en de presentatie van de Zomernota zal meer duidelijk worden over de financiële situatie voor de komende jaren.

Reacties