Bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid uitgesteld door stikstof

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Door de stikstofproblematiek wordt het bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2019 in maart 2020 (of zo veel eerder als mogelijk) aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

Natura-2000

Ontwikkelingen, zoals de omvorming van het gebied Schinkelkwadrant-Zuid naar wonen, mogen geen nadelige gevolgen hebben voor Natura-2000 gebieden in de omgeving. Voor Schinkelkwadrant-Zuid is dat het Geleenbeekdal.
In 2018 is onderzocht of de geplande ontwikkeling in het Schinkelkwadrant-Zuid zorgt voor een onaanvaardbare toename van stikstof in het Geleenbeekdal. Uit dat onderzoek bleek dat dit niet het geval was.

Andere manier van bepalen

In mei 2019 heeft de Afdeling Rechtspraak van Raad van State een uitspraak gedaan. Hierdoor moet nu op een andere manier worden bepaald of er nadelige gevolgen zijn voor het Geleenbeekdal door stikstof. De Afdeling Rechtspraak heeft toen ook besloten, dat een ontwikkeling niet mag door gaan als er een toename is. Ook als die maar heel klein is. De gemeente heeft nieuwe voorlopige berekeningen laten uitvoeren en daaruit blijkt dat sprake is van een beperkte toename. Hierdoor kan het bestemmingsplan niet worden vastgesteld in december.

Wachten

Het rijk heeft nu de eerste maatregelen genomen om ontwikkelingen voor woningbouw toch mogelijk te maken. De gemeente Heerlen moet nog wachten op de uitwerking daarvan.

Reacties