Limburg zet in op uitbreiding Gezonde Basisschool van de Toekomst

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, bezoekt BS Wereldwijs in Landgraaf.
Foto: Provincie Limburg

De gezonde basisschool heeft de toekomst. Dat blijkt wel uit de keuze van de Limburgse gemeenten Kerkrade, Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht om een Gezonde Basisschool van de Toekomst op te gaan starten. En de gemeenten waar het project al bezig is, Brunssum en Landgraaf, zijn zó tevreden over de resultaten dat ze graag zien dat het project wordt voortgezet en waar mogelijk verder uitgerold.

Limburg vindt dat de Gezonde Basisschool van de Toekomst landelijk navolging verdient, gezien de positieve impact op kinderen, ouders en scholen. Die oproep vond afgelopen maandag gehoor bij de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, die een bezoekje bracht aan zo’n basisschool: Wereldwijs in Landgraaf.

Gezonde lunch

De Staatssecretaris at vandaag mee tijdens een dagelijkse gezonde lunch bij Wereldwijs. Daar ontmoette hij kinderen die tot voor kort vrijwel nooit groenten of fruit aten, maar nu hun tanden gerust in een boterham met tomaat zetten. MOVARE-school Wereldwijs is één van de vier Limburgse scholen die meedoet aan het project, waarvan er drie in de gemeente Landgraaf gelegen zijn en één in de gemeente Brunssum.

De Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) richt zich op het terugdringen van gezondheidsproblemen waarmee kinderen in Limburg kampen en is daarin aantoonbaar succesvol. Naast gezonde lunches is er op de Gezonde Basisschool van de Toekomst een actief sport-, spel- en cultuurprogramma en ontwikkelt de school zich van een leer- naar leefschool. Hiermee levert het project een actieve bijdrage aan een trendbreuk in de regio. Zo toont onderzoek van de Universiteit Maastricht aan dat kinderen al na twee jaar een gezonder gewicht hebben, dat hun voedingspatroon en leefstijl verbeterd zijn en dat ze veel lekkerder in hun vel zitten. Bovendien wordt er op gezonde scholen minder gepest en krijgen de ouders ook thuis direct de effecten van een gezonde levensstijl mee.

Regionale en landelijke uitrol

Het is nu aan Blokhuis om na te denken over een landelijke uitrol van het project. In een Kamerbrief van vorige maand kondigde hij al aan onderzoek te gaan doen naar de haalbaarheid van gratis verantwoorde lunches op scholen. In die brief werd de Gezonde basisschool van de Toekomst als voorbeeldproject genoemd. Na het bijwonen van de lunch toonde Blokhuis zich in elk geval enthousiast. “Ik kende dit project al van papier en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Goed om het nu met eigen ogen te kunnen aanschouwen. Je ziet de kinderen genieten van een gezonde lunch en lekker bewegen. Ik heb de initiatiefnemers gevraagd om samen met de Universiteit Wageningen en Gemeente Amsterdam impact en haalbaarheid van bredere toepassing in Nederland te verkennen”, zegt hij maandagmiddag al tegen de aanwezige pers.

Gezond en toekomstbestendig initiatief

De doelstellingen van de gezonde basisschool van de toekomst passen perfect bij de doelstelling van de Sociale Agenda Limburg. Daarom draagt de Provincie Limburg dit gezonde en toekomstbestendige initiatief een zeer warm hart toe en wil zij graag ondersteunen en helpen bij het regionaal, provinciaal en landelijk opschalen ervan. Hoe dat zo slim, praktisch en betaalbaar mogelijk kan, gaat men onderzoeken. Bij dat onderzoek zijn de gemeenten Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Kerkrade, Sittard-Geleen en Maastricht, de Provincie Limburg en het programmabureau Trendbreuk Zuid-Limburg betrokken.

Reacties