Nog woning nodig voor 167 asielzoekers

Foto: Google Maps

Heerlen lijkt het erg moeilijk te hebben met het vinden van huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Orgaan opvang Asielzoeker (COA) en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben, moeten vanuit hun asielzoekerscentrum kunnen doorstromen naar een gewone woning. Meestal is dat in een gemeente uit de regio waaraan een asielzoekerscentrum is gekoppeld. Het Rijk bepaalt ieder half jaar hoeveel asielzoekers een gemeente moet huisvesten, en de gemeenten moeten die woonruimte dan beschikbaar stellen. Maar dat lukt niet altijd, en zeker niet altijd snel.

Aantallen

In 2014 lukte het de gemeente Heerlen niet om 18 asielzoekers een woonruimte toe te wijzen. Voor de eerste helft van 2015 moet de gemeente daarnaast ook woonruimte zien te vinden voor 73, en voor de tweede helft van 2015 bovendien nog eens voor 78 asielzoekers.

De cijfers van het COA zijn op 1 april gedeeld. Van de 151 nieuwe asielzoekers plus de 18 overgeblevenen uit 2014 is het in het eerste kwartaal pas voor 2 personen gelukt een woning te vinden. Dat is nog geen 1,25 procent van de mensen die dit jaar een woning nodig hebben. Voor 167 asielzoekers moet in de resterende 9 maanden dus nog een woning worden gevonden.

Reacties