Taartjes PvdA Landgraaf Heerlen voor stakende leraren

Foto: CCO Public Domain

Op 6 november staken de leraren. De PvdA Landgraaf Heerlen staat pal achter de leraren en daarom deelden vandaag Henk Verreck en Joost Reinaerts taartjes in de vorm van een hart uit bij een aantal scholen.

Hart en ziel

Raadslid Henk Verreck is namens de PvdA woordvoerder onderwijs en vindt het belangrijk dat de leraren steun krijgen voor hun actie: “De mensen die in het onderwijs werken zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor onze kinderen. Zij verdienen beter en het is goed dat ze daar weer de straat voor op gaan. Het wordt tijd dat het kabinet eindelijk luistert naar de leraren, ouders en kinderen.”

Lerarentekort

Het lerarentekort groeit elke dag. Scholen zijn genoodzaakt over te gaan tot vierdaagse schoolweken. Over een paar jaar kunnen zij wellicht pas kinderen vanaf 5 jaar gaan aannemen. Er worden klassen naar huis gestuurd of verdeeld over andere – toch al volle – klassen. Onlangs verscheen het bericht dat een school moest sluiten vanwege het lerarentekort.

Onderwijsbegroting

Op 6 en 7 november zijn in de Tweede Kamer debatten over de onderwijsbegroting. De PvdA zal daar opnieuw pleiten voor meer geld voor het onderwijs. Vakbonden en werkgevers eisten voor de zomer al een noodpakket van ruim 420 miljoen euro voor het primair en voortgezet onderwijs.
Maar tijdens de algemene politieke beschouwingen bleek al snel dat het kabinet niet van plan is extra te investeren in het onderwijs.

Henk Verreck (l) en Joost Reinaerts overhandigen de taartjes aan Emmy Rutten van basisschool De Windwijzer.

Reacties