Grootschalig koopstromenonderzoek Limburg 2019 van start

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Eind oktober, begin november start in Limburg op initiatief van de provincie een grootschalig koopstromenonderzoek. Gedeputeerde Andy Dritty: “Samen met gemeenten staan wij aan de lat voor aantrekkelijke winkelgebieden, binnensteden en dorpscentra. Daarom laten wij momenteel in beeld brengen waar Limburgers hun boodschappen halen, winkelen en doelgerichte aankopen doen, daarbij nemen we ook winkelen in de Euregio mee. We kijken daarbij ook naar hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt ons bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.”

Deelname

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. Dat gebeurt met medewerking van alle Limburgse gemeenten.
In de maand november worden inwoners steekproefsgewijs uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie Limburg en de betreffende gemeente een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. Deze huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Ook een groep inwoners van de buurprovincies (Brabant en Gelderland) en buurlandgemeenten in Belgiƫ en Duistland worden in het onderzoek betrokken.
Inwoners die geen brief krijgen, maar die toch graag aan het onderzoek willen meedoen, kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/ksol2019.

Aanleiding

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. De provincie zet zich daarom samen met gemeenten en winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Meer informatie

  • Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.ksol2019.nl.
  • Mailen kan naar [email protected]
  • De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG).
  • Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Limburg 2019.

Reacties