Café Mondiaal: “De smaak van armoede, de smaak van samen delen”

Foto: HeerlenMondiaal

‘Armoede’ staat centraal in de 62e editie van Café Mondiaal op 7 november aanstaande. Bij Café Pelt in Heerlen-centrum zal Marion Braad van ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg eerst een korte inleiding houden, waarna er van gedachten gewisseld zal worden over de vraag “Hoe kunnen we een inclusieve samenleving realiseren?” Een samenleving waarin alle inwoners welkom zijn, meedoen en erbij horen.

Armoede is onrecht

De smaak van armoede is vaak bitter, zuur, scherp en heet. Armoede veroorzaakt veel verdriet en pijn én het is onrecht.
Eenmaal in die armoede is ontsnappen schier onmogelijk. Sterker nog, onze wet- en regelgeving draagt eraan bij dat mensen in een armoedeval terechtkomen en/of nog dieper en vaster komen te zitten in de armoede waarin ze al zaten.
Armoede is volgens ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg niet alleen een individueel probleem maar ook een collectief probleem. Daarbij kan iedereen in armoede terecht komen.

Roeien met te kleine riemen

Armoede beperkt zich niet tot (te) weinig geld om van rond te komen. Het is meestal (langdurig) moeten roeien met te kleine riemen. En als de maatschappij met de rug naar je toe staat of je op afstand plaatst, dan wordt de druk alleen maar nóg groter. Armoede leidt dan ook vaak tot onvermogen tot duurzaam inkopen en ongezondheid. En daarmee is armoede dus beslist niet alleen een zaak van en voor arme mensen.

Waarden

Om armoede de wereld uit te helpen zijn veel mensen nodig. Mensen die geloven dat geld niet het enige waardemiddel is in deze wereld, dat je met geld niet alles op kunt lossen. Mensen die geloven in de waarden die we bijvoorbeeld vinden in de Rechten van de Mens; waarden die we in onszelf terug vinden als we ernaar streven om een oprecht mens te zijn.

Informatie

  • Café Mondiaal over ‘armoede’.
  • Donderdag 7 november 2019, aanvang 19.30 uur.
  • Café Pelt, Pancratiusplein 48, 6411 JZ Heerlen-centrum.

Reacties