Presentatie projecten Landgraaf, Heerlen en Kerkrade op Dag van de Stad

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De gemeentes Landgraaf, Heerlen en Kerkrade zijn geselecteerd om een presentatie te geven tijdens het landelijke congres Dag van de Stad op 28 oktober in Den Haag. In deze presentatie besteden deze gemeentes aandacht aan verschillende initiatieven in Parkstad Limburg om samen met bewoners de leefomgeving te verbeteren en te vergroenen.

Inwoners

De presentatie van deze gemeenten gaat in op de manieren waarop Parkstad Limburg samenwerkt bij het verbeteren en vergroenen van de leefomgeving. Dit gebeurt vanuit de behoefte van de inwoners. Wat is er nodig en hoe kunnen we daar samen invulling aan geven?
De projecten die in de presentatie aan de orde komen zijn: ikgroenhet, Gebrookerbos, Stadslab Heerlen en Eygelshoven doet!
In totaal gaat het om ongeveer 400 gerealiseerde en ondersteunde initiatieven (van inwoners).

Dag van de Stad

Op maandag 28 oktober vindt in World Forum Den Haag de derde Dag van de Stad plaats. Tijdens dit landelijke congres met zo’n 2000 deelnemers zullen diverse innovatieve projecten en ideeën over stadsontwikkeling in brede zin worden gepresenteerd.
Dit jaar dienden 250 mensen en organisaties voorstellen voor presentaties in. Een jury koos hieruit de voorstellen die de deelnemers tijdens het congres zullen presenteren. Het gezamenlijke voorstel van de gemeentes Landgraaf, Heerlen en Kerkrade maakt hier deel van uit.

Info

Meer informatie over het congres is hier te vinden.

Reacties